Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG THẦN KINH DO VÀNG DA SƠ SINH TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP

Ngô Minh Xuân, Hoàng Trọng Kim

TÓM TẮT :

Thay máu đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị vàng da sơ sinh nặng do tăng bilirubin gián tiếp. Phương pháp này có thể được dùng để cố gắng phòng ngừa tình trạng vàng da nhân khi nồng độ bilirubin gián tiếp lên quá cao. Đây là một nghiên cứu tiền cứu trên 106 trẻ sơ sinh vàng da nặng đã nhập bệnh viện Từ Dũ mà 41 trẻ sơ sinh cần thay máu. Đa số là trẻ đủ tháng đã sớm xuất viện theo mẹ và tái nhập viện ngay trong tuần tuổi đầu tiên. Việc theo dõi các triệu chứng thần kinh lâm sàng là hữu ích cho chỉ định thay máu tức thời mà chỉ định này không những chỉ dựa trên nồng độ bilirubin/ máu mà còn phải dựa trên các dấu hiệu thần kinh để nhằm tránh biến chứng vàng da nhân ở trẻ sơ sinh vàng da nặng.

ABSTRACT :

Exchange transfusion has an important role in the treatment of severe neonatal unconjugated hyperbilirubinemia. This method can be used in attempts to prevent kernicterus when unconjugated bilirubinemia concentrations are too high. This is a prospective study of 106 cases of severe neonatal jaundice admitted in TuDu hospital then 41 neonates needing an exchange transfusion, the most of them were full-term neonates, who came-back home with their mothers early and re-admitted in the first week of age. the surveillance of clinically neurologic signs are helpful to indicate an immediate exchange transfusion, which should be based not only on bilirubinemia but also on these signs, to avoid the kernicterus complication in the severe neonatal jaundice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF