Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU MÔT SỐ MỐC GIẢI PHẪU VÙNG MŨI XOANG ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG

Nguyễn Thị Trung, Phạm Kiên Hữu, Nguyễn Hữu Khôi

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF