Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH MÔ TẢ VÀ ĐỊNH LƯỢNG MỎM VẸT XƯƠNG HÀM DƯỚI TRÊN SỌ NGƯỜI VIỆT NAM.ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ SẬP SÀN HỐC MẮT

Đinh Trung Nghĩa, Phạm Đăng Diệu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm giải phẫu mỏm vẹt xương hàm dưới trên sọ người Việt Nam, nhằm ứng dụng tái tạo sàn hốc mắt trong bệnh lý sập sàn hốc mắt 
Vật liệu: 30 xương hàm dưới và 30 hộp sọ người Việt Nam trưởng thành (xương hàm và hộp sọ khác nguồn gốc) được lưu giữ tại Bộ môn Giải phẫu Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP. HCM và Đại học Y dược TP. HCM, 
Kết quả: Mỏm vẹt xương hàm dưới có hình dạng và kích thước khá phù hợp với sàn hốc mắt, Kết luận: Có nhiều khả năng trở thành mảnh ghép tự thân tuyệt vời để nâng sàn hốc mắt trong điều trị sập sàn hốc mắt.

ABSTRACT :

Aim: Describe anatomical characteristics of coronoid process of mandible to apply for orbital floor reconstruction in blowout fracture syndrome 
Material: We have studied 30 dry adult human mandibles and 30 dry adult human skulls (mandibles and skulls are not the same dead body) which reserved at Anatomy Department of UTC and University of Medicine and Pharmaceutical of HCMC. 
Result: The coronoid process of mandible are quite match with orbital floor in measurements and shapes 
Conclusion: It will be an excellent auto graft for treatment blowout fracture syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF