Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
SINH THIẾT HẠCH NGOẠI VI: GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN TRONG UNG THƯ TRẺ EM

Trương Đình Khải

TÓM TẮT :

Bệnh lý hạch lympho ở trẻ em là dấu hiệu thường gặp khi khám và dễ được phát hiện bởi cha mẹ khi săn sóc con. Phần lớn hạch lympho lớn do có liên quan nhiễm trùng, nhưng đôi khi nó giúp hướng đến chẩn đoán sớm ung thư trẻ em. Tại bệnh viện Nhi đồng I trong năm 2002, chúng tôi hồi cứu hồ sơ đã được sinh thiết hạch. Ngoại trừ viêm cấp, lao, phần lớn hạch ác tính do bệnh lý lymphoma, neuroblastoma, sarcom phần mềm...

ABSTRACT :

Lymphadenopathy is a common complaint and physical finding in children. The size of the nodes in children vary markedly because the child is continously exposed to new viruses and bacteria. Most enlarged nodes in children are related to infections. Sometime enlarged node is an important sign, it approachs to diagnose early chilhood cancer. In pediatrique hospital No 1 from 1/01/2002 to 31/12/2002, we received 116 cases with enlarged nodes and biopsied. All most cases related malignant are lymphoma. Rarely, neuroblastoma, soft tissuesarcoma... is discovered but staging in late.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF