Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
TỶ LỆ CÓ KINH MUỘN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH NỮ TẠI TỈNH TIỀN GIANG (2010)

Võ Minh Tuấn(1), Tô Thị Trâm Anh(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề & Mục tiêu: Có kinh lần đầu là dấu hiệu chắc chắn của dậy thì. Bên cạnh xu hướng kinh lần đầu đến sớm, có một bộ phận thiếu niên "chậm lớn" hơn các bạn khác. Hiện tượng có kinh đầu muộn khiến cho các em hoang mang, lo sợ. Những nữ học sinh có kinh đầu muộn cần có sự chăm sóc đặc biệt nhằm giải tỏa gánh nặng tâm lý. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ có kinh muộn và các yếu tố liên quan đến có kinh muộn ở nữ sinh THPT tỉnh Tiền Giang.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang vào tháng 4 & 5/2010 ở các nữ sinh THPT tại 10 trường THPT được chọn ngẫu nhiên phân tầng ở tỉnh Tiền Giang. Cô giáo chủ nhiệm, nữ y tá của trường phỏng vấn, rồi so sánh giữa hai nhóm có kinh muộn hơn hoặc bằng 15 tuổi và có kinh từ 12 đến 14 tuổi.Kết quả: Khảo sát 1.377 nữ sinh THPT tỉ lệ có kinh muộn là 6,4%, kinh đầu trung bình là 13,09 tuổi. Có 3 yếu tố liên quan tới tuổi kinh đầu muộn là: tình trạng kinh tế của gia đình, chỉ số khối của cơ thể và tuổi kinh đầu của mẹ.Kết luận: Cần tầm soát nguyên nhân thực thể cho học sinh có kinh đầu từ 15 - 16 tuổi. Chúng ta cũng cần xây dựng một chương trình giáo dục về vệ sinh kinh nguyệt và giới tính trong trường PTTH

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground & Objective: Menarche is the secure sign of puberty. Although, the trend of menarche is getting earlier, there is still a division of teen that's recalled "undergrowth" comparing to others. Delayed menarche makes children puzzling and anxious. Children with delayed menarche need special care to help them to release pschycological depression. Our study aim is exam the prevalence of the delayed menarche and relative factors among the high school female students at Tiền Giang province.Methods: A cross - sectional study conducted from April to May 2010, among female students at 10 high schools at Tiền Giang using the stratified randomized selection. Female teachers or school nurses took a role of investigators for our study. Face to face interview applied for getting associate factors of the delayed menarche, we compared between two groups of menarche: later or equal to 15 years old and 12 to 14 years old.Results: Conducted research on 1377 high school female students, the prevalence of delayed menarche is 6.4%. Mean of the age of menarche was 13.09. There were three factors found having significantly relation with the delayed menarche: family economic status, BMI, and mom menarche.Conclusion: We are in need of a screening program for physical causes among students with delayed menarche and also a program of sexual and menstrual hygienic education applied for all high schools

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF