Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
SO SÁNH NHÃN ÁP KẾ ĐO QUA MI DIATON VÀ NHÃN ÁP KẾ GOLDMANN

Phan Thị Anh Thư, Trần Thị Phương Thu

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Nhãn áp kế điện tử mới Diaton đo nhãn áp qua mi mắt, không tiếp xúc trực tiếp với giác mạc.Mục tiêu: So sánh kết quả của nhãn áp kế đo qua mi Diaton (DT) và nhãn áp kế Goldmann (GAT).Phương pháp: Nghiên cứu thực hiện trên 315 mắt chọn ngẫu nhiên từ các bệnh nhân ngoại trú đến khám tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh. Mỗi mắt được đo với DT và GAT theo thứ tự ngẫu nhiên trong vòng 5 phút.Kết quả: Giá trị nhãn áp trung bình là 18,49±6,49mmHg khi đo với DT và 18,50±8,04mmHg với GAT, Độ chênh lệch trung bình giữa DT và GAT là -0,02±3,86mmHg (p>0,05). Giá trị DT có mối tương quan rất cao với GAT (r=0,88; p<0,001). Khi so sánh với GAT, có 72,06% giá trị DT sai lệch trong khoảng ±3mmHg. Với ngưỡng chẩn đoán là 21mmHg, DT có độ nhạy là 91,67% và độ chuyên là 89,30%.Kết luận: DT là một công cụ tầm soát tốt khi đo với số lượng lớn tại phòng khám và đặc biệt trên mắt không thể đo được bằng GAT

ABSTRACT :

ABSTRACT Background: The new digital Diaton tonometer measures intraocular pressure through the eyelid without corneal contact.Purpose: The purpose of this study was to compare intraocular pressure (IOP) measurements obtained with the Diaton transpalpebral tonometer (DT), and Goldmann applanation tonometer (GAT).Method: This study included 315 eyes selected randomly from the outpatients who attended Glaucoma Department, Eye Hospital Hochiminh City. The intraocular pressure of each eye was measured with DT and GAT within 5 minutes in random order.Results: The average IOP reading was 18.49±6.49mmHg for DT, and 18.50±8.04mmHg for GAT. The mean difference between DT and GAT was -0.02±3.86mmHg (p>0.05).There were very high correlation between IOP readings obtained using DT and GAT (r=0.88; p<0.001). Compared with GAT 72.06% of the IOP readings measured by DT were in an interval of ± 3mmHg. A cut-off value of 21mmHg gives a sensitivity of 91.67% and specificity of 89.30%.Conclusions: The eyelid tonometer DT may be helpful as a screening tool in routine eye exams and especially when GAT is not applicable.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF