Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
VAI TRÒ CỦA CHỤP ĐIỆN TOÁN CẮT LỚP TRONG TAI MŨI HỌNG VÀ PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ

Nguyễn Trọng Minh, Lê Văn Phước, Phạm Ngọc Hoa, Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF