Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐỈA CHUI VÀO BÀNG QUANG

Dư Thị Ngọc Thu

TÓM TẮT :

Mục đích: Trình bày 2 trường hợp lâm sàng hiếm gặp trong niệu khoa được giải quyết qua nội soi tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 2 bệnh nhân nhập viện vì tiểu máu do đỉa chui vào bàng quang. Phương pháp nghiên cứu tiền cứu
Kết quả: Có 2 trường hợp (TH) 100%, bệnh nhân nhập viện vì tiểu máu do đỉa chui vào bàng quang, được gắp đỉa qua nội soi.Cả 2 TH này đều thành công với phương pháp cầm máu bằng thuốc.
Kết luận: Nội soi là phương pháp an toàn và có hiệu quả cao trong trường hợp đỉa chui vào bàng quang

ABSTRACT :

Objective: We used endoscopy to treatment two cases, its were uncommon in Urology.
Patients and methods: To study 2 patients to pass blood were hospitalized by the bloodsucker. They were removed with endoscopy.
Results: We were treated successful 2 cases (100%) by endoscopy and drugs
Conclusion: Endoscopy is a safe and effestive method

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF