Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
CÁC HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG VI THỂ ĐẶC BIỆT CỦA MỎM MÓC

Phan Chiến Thắng

TÓM TẮT :

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định hình ảnh mô học của mỏm móc sau phẫu thuật với các mức độ tổn thương đã được chẩn đoán trên lâm sàng. Nghiên cứu được thực hiện trên 39 bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm xoang mạn và được chọn giải pháp phẫu thuật điều trị. Kết quả nghiên cứu ngoài các hình ảnh viêm cấp, bán cấp, viêm mạn không có pôlíp và có pôlíp, chúng tôi ghi nhận các hình ảnh tổn thương vi thể đặc biệt của mỏm móc. Những hình ảnh này giúp ích rất nhiều cho chúng tôi tìm hiểu về sự tương quan giữa các thể viêm xoang và tổn thương mô học niêm mạc vùng mỏm móc.

ABSTRACT :

The objective of this study was to determine histopathologic features of the uncinate processes of 39 patients chronic sinusitis indicatedfor. Besides the women lession as acute infetion. Results:Chronic infection with or without polyps, we detected some special hostopathologic lession of the uncinated processes. This detection helped us to build up the between varrious types of clinical diagnosic sinusitis with the histopathologic lession of the uncinate processes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF