Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN PHỎNG VÀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA PHỎNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Tăng Chí Thượng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Bảo Tường, Lê Hồng Dũng, Huỳnh Thị Ngọc Diệp

TÓM TẮT :

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) trên bệnh nhân phỏng luôn là một vấn đề làm các nhà lâm sàng quan tâm và đưa ra nhiều biện pháp là m giảm nguy cơ, gia tăng chất lượng điều trị. Một nghiên cứu hồi cứu có phân tích được thực hiện tại khoa phỏng bệnh viện Nhi Đồng một theo tiến trình của cải tiến chất lượng chăm sóc bệnh nhân phỏng. Mục tiêu: Giảm NKBV đã được thực hiện nhiều năm tại bệnh. Nghiên cứu nhằm bước đầu đánh giá đặc điểm dịch tễ học NKBV trên bệnh nhân phỏng, yếu tố nguy cơ và hiệu quả của tiến trình triển khai các biện pháp cải tiến thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn như cải thiện môi trường chăm sóc BN phỏng theo hướng giảm nguy cơ NKBV, cải tiến quy trình tắm và thay băng bệnh nhân phỏng, cải tiến và cung cấp đầy đủ dung dịch rửa tay có tính sát khuẩn và dung dịch có chứa cồn cho NVYT và thân nhân bệnh nhân, giám sát sự tuân thủ rửa tay của NVYT và thân nhân, giám sát việc sử dụng kháng sinh tại khoa phỏng, vệ sinh bề mặt và dụng cụ phỏng... Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu và phân tích. Kết quả: sau 8 năm kiên trì thực hiện chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa phỏng đã làm giảm tần suất NKBV tại khoa phỏng từ 20 ca/1000 ngày nằm viện xuống 7ca/1000 ngày nằm viện; giảm tỷ lệ tử vong từ 2,4% xuống còn 0,4%. Các loại vi khuẩn gram âm thường gây NKBV tại khoa phỏng như Pseudomonas aeruginose, Acinetobacter giảm đi đáng kể. Giảm thời gian nằm viện trung bình từ 16 ngày xuống còn 13 ngày, giảm sử dụng kháng sinh bao gồm cả số lượng lẫn lọai kháng sinh đắt tiền, giảm chi phí y tế cho người bệnh và bệnh viện.

ABSTRACT :

Nosocomial infections in burn patients has been always a concern of clinicians. Many measures have been introduced to reduce the risk and improve the quality of care for these patients. A retrospective analytical study has been performed at the Burn Unit - Children's Hospital 1, following a program of improving quality of care with the main aim to reduce nosocomial infections which has been applied for many years in the hospital. Objectives: The study aimed to initially assess the epidemiological characteristics of nosocomial infections on burn patients, the risk factors and the efficacy of the process of implicating the improved measures for infection control such as improving the inpatient environment for burn patients, the bathing techniques and changing dressings, the supply equipments for hand washing and antiseptic liquids and alcoholic hand rubs for health care staff and patient's family, supervising the hand washing patterns of health care staff and family members, the antibiotic use and the cleaning and sterilizing process for burns equipments. Methods: Retrospective study Results: After 8 years of persistent effort of maintaining the infection control program at the burn unit, the nosoomial infection rate in the burn unit has been reduced from 20 cases/1000 inpatient days to 7 cases/ 1000 inpatient days and mortality in burn patients is significantly decreased from 2,3% to 0,4%. The common pathogens for nosocomial infections in the unit, such as Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter have been significantly reduced. There is a reduction on the length of stay and antibiotic use. The average hospital stay was reduced from 16 days to 13 days, the number of expensive antibiotics reduced. As a consequence, there was a significant reduction of health care cost for the patients and the hospital. Conclusion:The efficacy of the infection control is unarguable. The main question is how to maintain and continuously improve this program for better inpatient quality of care.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF