Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
SỬ DỤNG ĐOẠN NIỆU QUẢN ĐỨT RỜI ĐỂ TÁI TẠO NIỆU QUẢN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁN SỎI

Đào Quang Oánh, Ngô Đại Hả

TÓM TẮT :

Sỏi niệu quản là bệnh lý thường gặp trong niệu khoa. Tán sỏi nội soi ngược dòng là phương pháp điều trị lý tưởng ngoại trừ những trường hợp có chống chỉ định. Máy soi niệu quản bán cứng thường được sử dụng. Tai biến - biến chứng của tán sỏi nội soi khá đa dạng trong đó nặng nhất là đứt rời niệu quản. Đây là một tai biến nặng và khó xử lý. Những phương pháp xử trí kinh điển tùy thuộc vào vị trí và độ dài của đoạn niệu quản bị tổn thương: có thể là cắm lại niệu quản vào bàng quang, đưa một phần bàng quang lên cao hơn để nối với niệu quản như bàng quang cơ thăn hoặc phẫu thuật Boari, nối chéo tận bên vào niệu quản bên kia, dùng một đoạn ruột để thay thế niệu quản và thậm chí phải chuyển vị thận xuống hố chậu như ghép thận tự thân. Tái sử dụng đoạn niệu quản đứt rời để khâu phục hồi lại niệu quản chưa được ghi nhận trong y văn thế giới. Phương thức này được áp dụng với những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Tại sao một đoạn niệu quản đứt rời có thể sống và tái phục hồi chức năng cần được giải thích. Phương pháp xử trí này khá đơn giản, số liệu và kinh nghiệm còn ít và mong muốn được trình bày để được chia xẻ với quí đồng nghiệp.

ABSTRACT :

Ureteral lithiasis is the common problem in urologic practice. Except when there are contraindications, retrograde ureteroscopic lithotripsy, using semi-rigid ureterocope, is nowadays one of the techniques most widely used to manage ureteral stones. Intraoperative complications are quite diversed, including the one which is rare but severe and most difficult to manage: complete ureteral avulsion. The conventional method of the treatment of uerteral avulsion depends on the location and length of the injury: urereteral reimplatation, vesicopsoas hitch, Boari bladder flap, transureteroureterostomy, ileal ureteral substitution and renal autotransplantation. Reuse of the traumatized ureter for reconstruction has not been reported in medical literature. We report our method reusing the traumatized ureter with encouraging initial results. Why would such a portion of complete ureteral avulsion can re-live and recover of its own function should be explained. The procedure is quite simple. The increased incidence of ureteral injuries during urologic procedures is directly related to the increased ureteroscopic technique application, so, our few data and modest experiences needed to be shared with all the colleagues.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF