Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÁC CHẤT ĐÁNH DẤU TỔN THƯƠNG TIM TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH VỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ VÀ KẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ

Nguyễn Thị Quý, Phạm Nguyễn Vinh, Nguyễn Văn Chừng

TÓM TẮT :

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định sự gia tăng phóng thích các chất đánh dấu tổn thương tim sau phẫu thuật bắc cầu mạch vành (PTBCMV) có liên quan với tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) và kẹp động mạch chủ (ĐMC). Và tìm kiếm giá trị ngưỡng của cTnI, cTnT để phát hiện NMCT chu phẫu. Định lượng cTnI, cTnT, CK-MB trên 330 bệnh nhân dưới PTBCMV với THNCT vào các giai đoạn: sau khi dẫn mê, cuối cuộc mổ, mỗi 6 giờ trong vòng 24 giờ sau mổ, ngày thứ 2, 3, 5 sau mổ. cTnI, cTnT và CK- MB gia tăng một cách có ý nghĩa từ cuối cuộc mổ cho đến ngày thứ 5 sau mổ với giá trị đỉnh của cTnI, cTnT đạt được vào khoảng giờ thứ 12 - 14 sau khi mở kẹp ĐMC và giá trị đỉnh của CK-MB xảy ra vào giờ thứ 6 - 8 sau kẹp động mạch chủ. Có mối tương quan dương tính kém mạnh giữa thời gian kẹp ĐMC với đỉnh cTnI, cTnT và CK- MB vào giờ thứ 24 sau mổ (r = 0,43; 0,39; 0,22). Điều này cho thấy rằng sự gia tăng của các chất đánh dấu tổn thương cơ tim sau PTBCMV là do hậu quả từ nhiều yếu tố, mà trong đó kẹp ĐMC là một trong những yếu tố chính yếu có ảnh hưởng đến tổn thương tế bào cơ tim, ngoài ra còn có thể do chất lượng của việc tái tưới máu, bảo vệ cơ tim, các ngã truyền dung dịch làm liệt tim, hoặc các loại dung dịch làm liệt tim... Trong nghiên cứu này, giá trị ngưỡng để chẩn đoán NMCT của cTnT là 1,39 ìg/L, cTnI là 69ìg/L, và CK-MB là 65 UI/L Do vậy mà việc định lượng các chất đánh dấu hoại tử cơ tim (cTnI, cTnT, CK-MB) vào giai đoạn sớm sau mổ thì cần thiết và có ích lợi trong việc phát hiện sớm tổn thương tế bào cơ tim.

ABSTRACT :

The aim of this study was to determine whether serum markers of myocardial injury are elevated after elective CABG surgery and whether an increase associated with CPB and aortic cross - clamping. And to find the cut off value of cTnI, cTnT in diagnosis for myocardial infarction. We measured cTnI, cTnT, CK - MB in 330 elective CABG patients after induction of anesthesia for baseline values, then again at the end of surgery, every 6 hour for the first 24 hour, and on postoperative days 2, 3 and 5. cTnI, cTnT, CK-MB significantly increased from the end of surgery to postoperative day 5 with peak value of cTnT, cTnI occurring on average 12 - 14 hour after aortic unclamping, and the peak value of Ck-MB occuring on average 8 - 10 hour after aortic unclamping. Aortic cross - clamping time correlated weakly positively with peak cTnI, cTnT and CK - MB on the first postoperative day (r = 0,43; 0,39; 0,22). This finding suggest that the postoperative increase in cTnI, cTnT, CK-MB levels, in the CABG patients, results from several factors, including most certaintly cross clamping time, but also from quality of revascularization, quality of myocardial protection, route of delivery cardioplegia and type of cardioplegia. In this study, the cut off value for diagnosis of myocardial infarction of cTnT is 1,39 μg/L, cTnI is 69μg/L, and CK-MB is 65 UI/L. So the measuring of serum markers of myocardial injury (cTnI, cTnT, CK-MB) in the early postoperative periode is neccessary and useful for detecting myocardial injury.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF