Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP LÀNH TÍNH MIỆNG NỐI ĐẠI - TRỰC TRÀNG

Lê Quang Nhân(1), Nguyễn Thúy Oanh(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hẹp lành tính là biến chứng tương đối thường gặp sau cắt trước thấp có khâu nối bằng stapler, trong đó có 72% trường hợp hẹp điều trị thành công bằng nội soi đơn thuần.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca. Chúng tôi thu thập và phân tích số liệu từ 3 trường hợp được điều trị hẹp miệng nối đại - trực tràng bằng nội soi trong thời gian từ 2/2009 đến 10/2009 tại khoa Ngoại Tiêu hóa và khoa Nội soi Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã điều trị hẹp miệng nối đại - trực tràng cho 3 bệnh nhân (2 nam, 1 nữ), tuổi 41, 46, 63. Tất cả đều được điều trị ung thư trực tràng bằng phẫu thuật nội soi cắt trước. Có 2 trường hợp có rò miệng nối sau mổ và 1 trường hợp miệng nối căng phát hiện trong mổ. Thời gian xuất hiện triệu chứng hẹp sớm nhất là 10 tuần và muộn nhất là 24 tháng, không có ung thư tái phát tại miệng nối. Chúng tôi áp dụng 3 phương pháp điều trị qua nội soi: xẻ chỗ hẹp miệng nối bằng dao IT với dòng điện đơn cực, nong bằng bóng và dụng cụ nong Savary. Cả 3 trường hợp được điều trị thành công bằng nội soi, không cần can thiệp ngoại khoa.
Kết luận: Điều trị qua nội soi là một phương pháp điều trị hẹp lành tính miệng nối đại - trực tràng đơn giản, an toàn và hiệu quả.

ABSTRACT :

Background: Benign stenosis is a relatively common complication of a stapled colorectal anastomosis after low anterior resection. 72% of these cases which are treated successfully by endoscopy.
Methods: This is a case study in which there are 3 cases of benign anastomotic stenosis after anterior resection in treatment of rectal cancers. These patients were treated by endoscopy from 2/2009 to 10/2009 in the department of GI surgery and the department of GI endoscopy of University Medical Center at HCM city.
Results: There were 2 males and 1 female (with age 41, 46, 63) who had rectal cancer and underwent laparoscopic anterior resection. There were 2 cases of postoperative leakage of anastomosis and 1 case of tension of anastomosis which was known intraoperation. The time of postoperative stenosis was from 10 weeks to 24 months with no recurrence of cancer. We applied 3 methods: endoscopic IT knife cutting with monopolar electrocautery, dilation with balloon and bougie dilators, stenting with polyflex stent. All of these cases were treated successfully by endoscopy, no need to undergo surgery.
Conclusion: Endoscopic therapy is a simple, safety and effective therapeutic method in treatment of benign colorectal anastomosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF