Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
DIỄN TIẾN SAU MỔ CÁC TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN ĐANG THEO DÕI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Ngọc Sinh, Từ Thành Trí Dũng và cộng sự

TÓM TẮT :

Mục đích: Ghép thận là một ngành mới của Y học. Nhu cầu của bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối cần ghép thận ngày càng nhiều. Bên cạnh những bệnh nhân được ghép thận tại Việt Nam thì số bệnh nhân ghép thận từ nước ngoài về cũng ngày càng nhiều. Do đó vấn đề theo dõi, điều trị sau ghép thành thường quy và góp phần quan trọng trong lĩnh vực thận học ở nước ta hiện nay. Trong bài này, chúng tôi báo cáo kết quả của các trường hợp ghép thận đang theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trong bài này, chúng tôi báo cáo kết quả của các trường hợp ghép thận đang theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân của chúng tôi chia làm 2 nhóm: nhóm được ghép tại bệnh viện Chợ Rẫy và nhóm được ghép thận từ nơi khác và đang theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Kết quả: + Nhóm được ghép tại bệnh viện Chợ Rẫy: 89 lần ghép với 88 người nhận (1người ghép 2 lần). - 4 TH tử vong: 2 TH tử vong do bệnh Cytomegalovirus, 1TH tử vong do tự tử, 1 TH tử vong không rõ nguyên nhân.. - 8 TH (9,1%): thải ghép mạn tính. + Nhóm được ghép từ nơi khác:- 171 TH được ghép thận từ nơi khác. - Tử vong: 15 TH bao gồm: 1 TH AIDS sau ghép, 1 TH do Kaposi sarcoma, 1 TH viêm phổi do nấm, 1 TH viêm phổi, 1 TH bệnh CMV có tổn thương phổi, 1 TH thải ghép mạn, 1 TH thải ghép cấp gây rối loạn đông máu, 1 TH dùng thuốc miễn dịch quá liều, 2 TH nhiễm trùng huyết, 4 TH do viêm gan siêu vi, 1 TH chết không rõ nguyên nhân,...- Thải ghép mạn: 20 TH (1TH đã ghép thận lần hai, 2 TH chạy thận nhân tạo lại).
Kết luận: Tương lai ngành ghép đã mở nhưng cần phải có Luật chết não để có thể giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Một số ngành cận lâm sàng khác như miễn dịch ghép, giải phẫu bệnh về ghép,... cần được quan tâm, hiện đại hóa. Cần theo dõi sát để phát hiện sớm các biến chứng sau ghép.

ABSTRACT :

Objective: Kidney transplantation is a new branch of. the demand of patients with end stage renal disease needs to perform a kidney transplant more and more. Besides of the kidney transplanted cases of Viet Nam, the kidney transplanted cases from the other countries are also considerable sums and more and more. Therefore, posttransplant treatment and follow up become conventionally and contribute importantly for nephrology of our country in present. In this report, we would like to inform about the results of kidney transplanted cases being followed up at Cho Ray Hospital.
Methods: Our patients are divided into two groups. The first group is the kidney transplanted cases of Cho Ray Hospital. The second group is the kidney transplanted cases from the others being followed up at Cho Ray hospital. The posttransplant immunosuppressant regimen is the conventional formula. Follow up of the heath, renal function and complications of the patients.
Results: + The kidney transplanted cases of Cho Ray Hospital:- 84/88 recipients alive with the active allograft (95.45%). - 4 dead cases (4.55%): 2 cases due to cytomegalovirus disease; 1 case by suicide, 1 case with no reason. - 8 cases with chronic allogaft nephropathy (9.1%). + The kidney transplanted cases from the others: 171 patients- 15 dead patients: 1 acute rejection case with AIDS, 1 case with Kaposi sarcoma, 1 case with fungus pneumonitis, 1 case pneumonitis, 1 case with cytomegalovirus disease, 1 case with chronic allograft dysfunction, 1 case with acute allograft dysfunction and DIC, 1 immunosuppressant overdosage case, 2 cases with septic shock, 4 hepatitis cases and 1 dead case with no reason. - 20 cases: chronic allograft nephropathy (1 case transplanted again, 2 cases are dialysing)
Conclusion: Future of transplantation opened but we must have Brain Dead Law in order to help the patients with ESRD much better. Subclinical departments as transplant immunology, transplant pathology,.. need to be noticed and modernised. Follow up closedly the patients in order to find early the posttransplant complications.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF