Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP UNG THƯ SÀN MIỆNG, ĐÃ ĐƯỢC MỔ NẠO VÉT HẠCH CHỌN LỌC, CẮT CHẬU SÀN MIỆNG, TẠO HÌNH BẰNG VẠT DA MŨI MÁ

Trần Quốc Hùng(1), Nguyễn Quốc Bảo(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Rút kinh nghiệm qua hai trường hợp ung thư sàn miệng, đã được mổ nạo vét hạch chọn lọc, cắt chậu sàn miệng, tạo hình bằng vạt da mũi má.
Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 2 trường hợp với các kỹ thuật tạo hình áp dụng, phối hợp với điều trị hóa chất và xạ trị.
Kết quả và bàn luận: Báo cáo 2 trường hợp ung thư sàn miệng, đã được mổ nạo vét hạch chọn lọc, cắt chậu sàn miệng và tạo hình bằng vạt da rãnh mũi má có cuống mạch nuôi là động mạch mặt tại khoa Ung bướu - Bệnh viện 19.8. Kết quả ban đầu rất khả quan, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao thẩm mỹ cho người bệnh.

ABSTRACT :

Purpose: To draw experiences from 2 cases of oral capvity cancer.
Method: A report of 2 cases.
Results and conclustion: We introduce two case of oral capvity cancer. It was surgered selective lymphadenectomy, used of nasolabial skin flap to cover intraoral defects at The Oncology department - 19.8 Hospital. Result is very good for heath and comestic of the patient.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF