Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 2
SO SÁNH HIỆU QUẢ GIỮA AMITRIPTYLINE VÀ DI-ANTALVIC TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU SAU ZONA

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đặng Vạn Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh hiệu quả giữa amitriptyline và diantalvic trong điều trị đau sau zona. Phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiền cứu thực hiện trên hai nhóm bệnh nhân phân bốngẫu nghiên: nhóm 1 điều trị bằng amitriptyline và nhóm 2 bằng di-antalvic, sau đó đánh giá lại mức độ đau và so sánh hiệu quả. Kết quả: Mặc dù lúc khởi đầu mức độ đau của hai nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nhưng nhóm 1 có tỷ lệ giảm đau nhiều hơn nhóm 2, nhóm 1 chỉ có 1 trường hợp (3,3%) không giảm đau sau 1 tuần điều trị trong khi nhóm 2 có đến 15 trường hợp (35,7%). Ngoài ra Di-antalvic là 1 thuốc gây nghiện do đó không nên sử dụng kéo dài. Kết luận: Amitriptyline có nhiều ưu thế hơn di-antalvic trong điều trị chứng đau sau zona.

ABSTRACT :

Objectives: Compared the pain killer effect between Amitriptyline and Diantalvic in the Postzosterien pain. Methods: Clinical trial 30 patients were randomized into two groups: one treated with amitryptyline and the other with diantalvic. The pain controlled effectiveness was evaluated and compared between two groups. Results: At the beginning of study, no difference in the severity of pain in both groups. Group 1 had more effective to control pain than group 2. After one week of treatment, group 1 had one case (3.3%) while group 2 had 15 cases (35.7%) didn't have any improvement. Diantalvic, an opioid derivates, was not recommended to use for a long time. Conclusion: Amitriptylin had more advantages that Diantalvic to treat the postzosterian pain.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF