Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
TƯƠNG QUAN GIỮA BỀ DẦY LỚP ÁO TRONG-ÁO GIỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN SIÊU ÂM VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ XƠ VỮA MẠCH MÁU

Đào Thị Thanh Bình

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Bề dầy lớp áo trong- áo giữa (IMT) động mạch cảnh được khảo sát trên siêu âm B mode là một chỉ số có thể giúp đánh giá sự hiện diện của mảng xơ vữa. Ngày càng có nhiều nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa xơ vữa trên động mạch cảnh và các động mạch khác. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả một nghiên cứu cắt ngang trên 60 bệnh nhân nhập bệnh viện Nguyễn Trãi với chẩn đoán đau ngực, nhằm mục đích xem xét mối tương quan giữa bề dầy lớp áo trong-áo giữa động mạch cảnh với các yếu tố nguy cơ (YTNC) xơ vữa mạch máu. 
Phương pháp: Đo bề dầy lớp áo trong- áo giữa động mạch cảnh trên siêu âm B mode trong thời gian thực và thu thập các YTNC xơ vữa mạch máu. 
Kết quả: Trị số IMT động mạch cảnh phải tương quan dương tính và có ý nghĩa với huyết áp tâm thu, LDL và tương quan âm tính với HDL; ở động mạch cảnh bên trái, IMT chỉ tương quan dương tính với nồng độ LDL. Giá trị IMT động mạch cảnh liên quan tuyến tính với toàn bộ số YTNC mạch máu (lớp áo trong-áo giữa càng dầy khi bệnh nhân có càng nhiều YTNC). IMT động mạch cảnh tương quan chặt chẽ với tuổi trong toàn bộ dân số (r = 0,346; P=0,007 đối với bên phải và r = 0,486; P <0,0001 đối với bên trái). Tương quan chặt giữa chỉ số nguy cơ mạch máu và bệnh động mạch cảnh (R=0,3454). 
Kết luận: Có mối tương quan chặt giữa hình ảnh siêu âm động mạch cảnh với các YTNC xơ vữa mạch máu quan trọng. Trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ có thể dựa vào giá trị này để đánh giá nguy cơ xơ vữa mạch máu cùng với những YTNC khác.

ABSTRACT :

We presented a cross-sectional study of 60 patients hospitalized at Nguyen Trai hospital for chest pain, with the aim of assessing the correlation between carotid intima-media thickness (IMT) with the atherosclerotic risk factors. IMT of carotid arteries were assessed by B-mode ultrasound with the use of the electronic caliper of the machine in real time. IMT of right carotid artery positively correlated with systolic blood pressure, LDL and negatively correlated with HDL; IMT of left carotid artery positively correlated with LDL. IMT was linearly related to the total number of vascular risk factors. These observations shoed the strong correlation between B -mode imaging of carotid atherosclerosis evaluated in daily clinical practice with the important vascular risk factors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF