Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
DÙNG CEMENT SINH HỌC ĐỂ TẠO HÌNH DI CHỨNG ĐA CHẤN THƯƠNG MÔ XƯƠNG VÙNG MẶT

Lê Hành, Đỗ Quang Hùng, Nguyễn Thành Nhân, Đại Diệp Lan Thanh, Nguyễn Hữu Chức, Nguyễn Ngọc Khang, Lâm Huyền Trân

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF