Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KHẢO SÁT PHÙ HOÀNG ĐIỂM TRONG BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC OCT

Võ Quang Hồng Điểm, Võ Thị Hoàng Lan, Nguyễn Xuân Trường

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Khảo sát phù HĐ trong bệnh lý võng mạc đái tháo đường (ĐTĐ) bằng chụp cắt lớp võng mạc OCT.Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang, mô tả có phân tích hàng loạt ca bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh nhân sẽ được đo thị lực kính, khám lâm sàng, chụp OCT HĐ và chụp mạch huỳnh quang để khảo sát vùng hoàng điểm.Kết quả: Nghiên cứu gồm 267 mắt của 146 bệnh nhân với tỷ lệ phù HĐ phát hiện trên lâm sàng là 27%, tỷ lệ phù HĐ trên OCT là 36%, trong đó phù nhẹ chiếm 49%, phù trung bình 26%, và phù nặng 25%. Khi độ dày trung bình võng mạc HĐ  219 hoặc  320µm, thì có sự nhất trí cao giữa chẩn đoán phù HĐ trên lâm sàng với phù HĐ trên OCT.Kết luận: OCT là phương tiện khách quan để chẩn đoán và theo dõi phù HĐ do ĐTĐ nhưng khám đáy mắt bằng sinh hiển vi với kính không tiếp xúc vẫn còn có giá trị lâm sàng.

ABSTRACT :

ABSTRACTPurpose: Using Optical Coherence Tomography (OCT) to study the diabetic macular oedema. Method: Prospective, cross sectional - descriptive study with analysis in diabetic patients. These patients have had corrected visual acuity, clinical examination, OCT and Fluorescein fundus Angiography was used for macular analysis.Result: Study in 267 eyes of 146 diabetic patients: clinical macular oedema is 27%, macular oedema in OCT is: "36% (mild:49% - moderate: 26% - severe: 25%). When the macular thickness is  219 or  320µm, we found the agreement between clinical macular oedema and OCT macular oedema.Conclusion: OCT is an objective method for diagnosis and follow-up diabetic macular oedema. However clinical examination with non contact lense still have the clinical value.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF