Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 2
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG AN THẦN - GÂY NGỦ CỦA 2 CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC DƯỢC LIỆU

Nguyễn Lan Thùy Ty, Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Hữu Đức

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thuốc có nguồn gốc dược liệu được sử dụng rộng rãi theo kinh nghiệm cần phải được khẳng định các tác dụng dược lý mà chế phẩm đem đến. 
Mục tiêu: Đánh giá tác dụng an thần và gây ngủ của hai chế phẩm có nguồn gốc dược liệu là Stilux-60 và Sen vông-R Phương pháp: Tác dụng an thần-gây ngủ được khảo sát trên chuột nhắt với các mô hình hai ngăn sáng tối, chữ thập nâng cao, kéo dài thời gian ngủ của thiopental 
Kết quả: Stilux-60 liều 24 và 48 mg/kg và Sen vông-R liều 20 và 40 mg/kg đã không thể hiện tác dụng an thần trên chuột nhắt thử nghiệm ở mô hình hai ngăn sáng tối và chữ thập nâng cao. Stilux-60 liều 24 mg/kg không có tác dụng kéo dài thời gian gây ngủ của thiopental trong khi liều 48 mg/kg khẳng định tác dụng sau 30 và 60 phút sử dụng. Sen Vông-R ở cả hai liều 20 và 40 mg/kg đều có tác dụng, tuy nhiên tác dụng này chỉ thể hiện ở sau 60 phút sử dụng. Kết luận: Hai chế phẩm Stilux-60 và Sen vông-R có tác dụng gây ngủ trên chuột nhắt. Stilux có tác dụng nhanh hơn so với Sen vông. Cả hai chưa không có tác dụng an thần trên chuột nhắt ở hai mô hình môi trường mở và chữa thập nâng cao.

ABSTRACT :

Objectives: Herbal products are widely used in Vietnam. Most of them have been approved in prevention and treatment of diseases by traditional experiences. It is necessary to scan and evaluate pharmacological activities of medicinal plants which are available in public as medications. This study was conducted to evaluate the hypnotic and anxiolytic effects of two herbal products Stilux-60 and Sen vông-R available in Ho Chi Minh City. 
Methods: In this present study, the anxiolytic and hypnotic effects of two products were evaluated in animal models when administered oral route. The light-dark test, and elevated plus maze test were used to evaluate the anxiolytic effect. The hypnotic effect was evaluated by measuring potentiation of thiopental sleeping time in mice. 
Results: Stilux-60 given orally at the dose of 48mg/Kg and Sen vong-R given orally at the dose of 20mg/Kg and 40 mg/kg prolonged the thiopental induced sleep time after 30 minutes and 60 minutes, respectively. Both of them did not shown to have anxiolytic activities. Conclusions: Two herbal products were found to have the hypnotic activity. The obtained results confirmed the pharmacological activity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF