Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG TỦY: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Trần Chính Tâm, Võ Đăng Hùng, Bùi Xuân Trường, Trần Chí Tiến, Cao Anh Tiến, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Tố Quyên, Ngô Thị Xuân Thắm, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Anh Khôi, Hồ Thái Tính, Đoàn Minh Trông

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tình hình chẩn đoán và điều trị carcinôm tuyến giáp dạng tủy tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, từ 1/1/2003 đến 31/12/2005, có 17 bệnh nhân Carcinôm tuyến giáp dạng tủy được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Kết quả: 17 bệnh nhân gồm 5 nam và 12 nữ, với tuổi trung bình là 44 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 73 tuổi. Thời gian khởi bệnh trung bình: 42,82 tháng. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là hạt giáp (82,35%) và hạch cổ (35,29%), di căn xa (11,78%). CEA và Calcitonin máu tăng. Siêu âm có vai trò hỗ trợ trong việc đánh giá hạt giáp và hạch cổ. FNA có vai trò quan trọng trong chẩn đoán. Phẫu thuật chủ yếu là cắt giáp gần trọn và nạo hạch cổ 1 hay 2 bên (57,88%). Trung bình thời gian sống còn toàn bộ là 22,4 tháng. Trung bình thời gian sống còn không bệnh là 16 tháng. Kết luận: Carcinôm tuyến giáp dạng tủy là bệnh hiếm gặp, tiên lượng khá xấu. Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính. Xạ trị, hóa trị: Chưa xác định hiệu quả.

ABSTRACT :

Purpose: To assess of diagnosis and treatment for Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) at Ho Chi Minh City Oncology Hospital. Methoes and materials: Retrospective, From January 2003 to December 2005, 17 patients were admitted into the Ho Chi Minh City Cancer Hospital for MTC. Results: 17 patients (5 males and 12 females) The mean age were 44 (ranging from 18 to 73). The mean time oncet disease were 42.82 months. Clinical symtom were usually thyroid node (82.35%) and lymph node (35.29%), metastases (11.78%). CEA and Calcitonin level were high. Neck ultrasound was play a role assistant to assess thyroid nodules and lymph node. FNA have important to diagnosis. The main surgery were near total thyroidectomy and ipsilateral lymph node dissection or bilateral lymph node dissection (57.88%). The mean overall survival time was 22.4 months. The mean disease- free survival time was 16 months. Conclusions: MTC was rarely disease. The prognosis for MTC patients was poor. Surgery was the main treatment for MTC. Radiotherapy and chemotherapy were less clear effective.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF