Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG & CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN CHÍCH MA TÚY MẮC LAO/HIV(+) BỊ NHIỄM HTLV(+)

Lê Văn Nhi

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh lý nhiễm trùng HTLV có thể tác động lên dịch tễ lao và HIV. Đồng nhiễm Lao - HTLV-1 có thể có tỷ lệ tử vong rất cao. Chương trình chống lao cần cải thiện chẩn đoán-điều trị sớm bệnh lao và HTLV để giảm nguy cơ tử vong hoặc hóa trị liệu dự phòng ở đối tượng nhiễm HTLV-1 để đề phòng bệnh lao tiến triển tương tự đưa ra các khuyến cáo đối với vấn đề đồng nhiễm HIV(+).
Mục tiêu nghiên cứu: Bước đầu khảo sát các đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng của đối tượng nghiện chích ma túy mắc lao / HIV(+) bị nhiễm HTLV(+) tại TP.HCM
Đối tượng và phương pháp nghiện cứu: nghiên cứu cắt ngang với 68 đối tượng nghiện chích ma túy (IDU) là lao mới/HIV(+) tại TP.HCM
Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HTLV(+) ở đối tượng nghiện chích ma túy là 75% (51/68), 84,31% (43/51) đối tượng nhiễm HTLV(+) có độ tuổi từ 25-45t, tỉ lệ nam nữ là 16:1; 84,3% (43/51) là thể lao phổi, triệu chứng ho nhiều và ho kéo dài (51/51 - 100%) là triệu chứng thường gặp ở nhóm HTLV(+) so với HTLV(-) p=0,013. Hình ảnh Xquang ở đối tượng IDU mắc lao/HIV(+) bị nhiễm HTLV(+) thường gặp dạng tổn thương không điển hình (p=0,021), nhưng dạng thâm nhiễm mô kẽ hoặc kê 2 phổi lại ít gặp hơn so với nhóm HTLV(-) p=0,000.Số lượng CD4/CD8 và số lượng RNA trong huyết thanh của HIV(-) giữa 2 nhóm HTLV(+) và HTLV(-) khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05); Ở đối tượng IDU, mắc lao/HIV(+) mức độ miễn dịch suy giảm càng nặng, phản ứng lao tố càng có khuynh hướng âm tính và mất dị ứng (IDR=00mm) p=0,007 và tử vong càng tăng khi suy giảm miễn dịch nặng và bị mất dị ứng với phản ứng lao tố (p=0,038)
Kết luận: Các triệu chứng lâm sàng tại thời điểm chẩn đoán không khác nhau giữa 2 nhóm HTLV(+) và HTLV(-), ngoại trừ triệu chứng ho nhiều và ho kéo dài thường gặp ở nhóm HTLV(+), số lượng CD4/CD8, RNA của HIV-1 giữa 2 nhóm ở nhóm HTLV(+) và HTLV(-) không khác nhau. Các tổn thương trên Xquang thường gặp ở nhóm HTLV(+) là dạng không điển hình nhưng ít gặp dạng thâm nhiễm mô kẽ hoặc kê 2 phổi. Ở bệnh nhân IDU mắc lao/HIV(+) nhiễm HTLV(+) khi mức độ suy giảm miễn dịch nặng CD4<200/mm3 phản ứng lao tố thường âm tính và mất dị ứng IDR=00mm và tử vong tăng cao.

ABSTRACT :

Settings: HTLV infection may have an impact on the epidemiology of TB and HIV. TB co-infected with HTLV may have a high mortality. The National TB control program should improve the early detection and treatment of TB associated with HTLV in order to decrease the mortality and should introduce the TB chemoprophylaxis among them to prevent the progression to TB. The same activities should be implemented for TB/HIV(+).
Objectives: To assess preliminary the clinical and paraclinical manifestations among intravenous drug users (IDU) tuberculosis associated HIV/AIDS patients co-infected with HILV(+) in HCMC.
Methods: Cross sectional study with 68 IDU with new tuberculosis associated HIV(+) in HCMC.
Results: Prevalence of HILV(+) among IDU: 75% (51/68); 84.31% (43/51) HTLV infected patients belongs to the age group 25 - 45; sex ratio is 16:1 (male:female); pulmonary TB accounts for 84.3% (43/51). Cough and prolonged cough are the most frequent symptoms of HTLV (+), account for 100%, p = 0.013. Non typical lesions in chest xray are frequently observed (p=0.021). Howevery, interstitial and miliary patterns are less frequently seen in HTLV(+) group than HTLV(-) group, p=0.000. The CD4/CD8 and RNA counts in HIV(-) between HTLV(+) and HTLV(-) patients has no statistically difference (p>0.05). In TB/HIV(+)/IDU, the more immunosuppression the more negative or anergy tuberculin skin test (TST=00mm, p=0.007). The mortality rate increase in severe immunosuppression and in anergy of tuberculin skin test patients (p=0.038). 
Conclusion: The clinical manifestations, not including cough and prolonged cough, of HTLV(+) and HTLV(-) patients at the diagnosis time is not different. Cough and prolonged cough are frequently seen in HTLV (+) patients. The number of CD4/CD8, RNA of HIV-1 is the same in both HTLV(+) and HTLV(-) groups. Non typical lesions in chest xray are frequently observed, except interstitial and miliary patterns. In TB/HIV/HTLV/IDU, the more immunosuppression the more negative or anergy tuberculin skin test. The mortality rate increase in severe immunosuppression and in anergy of tuberculin skin test patients

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF