Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN

Tiền Thanh Liêm, Hứa Thị Ngọc Hà, Trần Minh Thông

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm chung và đặc điểm giải phẫu bệnh u tuyến thượng thận Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu: Phân tích 87 trường hợp u tuyến thượng thận đã được mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 10/2004 đến 04/2007, ghi nhận đặc điểm chung và đặc điểm giải phẫu bệnh. Kết quả: Nữ giới gặp nhiều hơn nam, tỉ lệ nam:nữ là 1:1,9. Tuổi trung bình là 42,2. Ở Nam giới có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuổi trung bình của nam là 45,81. Nữ giới gặp chủ yếu ở lứa tuổi 40-49, tuổi trung bình của nữ là 39,48. U tuyến vỏ thượng thận gặp ở tuổi từ thập niên 20 đến thập niên 30, carcinôm tuyến vỏ thượng thận xảy ra chủ yếu ở lứa tuổi lớn trên thập niên 40. U sắc bào xảy ra từ thập niên 40 đến 60. U tuyến thượng thận chủ yếu xảy ra ở một bên, bên phải nhiều hơn bên trái. U tuyến vỏ thượng thận ở bên trái nhiều hơn bên phải, ngược lại carcinôm tuyến vỏ thượng thận ở bên phải nhiều hơn bên trái. U tuyến vỏ thượng thận có kích thước nhỏ hơn 5cm, carcinôm tuyến vỏ thượng thận thường có kích thước lớn hơn 5cm. U sắc bào thường có kích thước lớn hơn 5cm. U hạch thần kinh có kích thước từ 5-10cm. U ác tính thường có mặt cắt không đồng nhất. Đa số tế bào u tuyến vỏ thượng thận có bào tương sáng, nhân tăng sắc điển hình, tế bào u sắp xếp thành dạng ổ hay dạng bè. Đặc điểm hình thái tế bào carcinôm tuyến vỏ thượng thận trong nhiều trường hợp tương tự như tế bào u tuyến lành tính. Đa số u sắc bào có tế bào to, sắp xếp dạng bè, dạng đặc, tế bào u có bào tương ưa bazơ hay trung tính có hạt mịn. Nhân không điển hình chiếm đa số, hầu hết là không có phân bào. Kết luận: Chẩn đoán u tuyến thượng thận lành tính hay ác tính không chỉ dựa vào đặc điểm tăng sắc dị dạng nhân tế bào hay cấu trúc sắp xếp tế bào u, mà cần phải kết hợp thêm nhiều yếu tố khác như: tính xâm lấn, chỉ số phân bào, đặc điểm mô nền...

ABSTRACT :

Objectives: To survey some general and pathological characteristics of adrenal tumors. Methods: Cross-sectional descriptive study of 87 cases with adrenal tumors operated at Cho Ray Hospital from October 2004 to April 2007. Results: Ratio of male to female is 1:1.9, with median age of 42.2 years. Male patients are in all ages, with median age of 40.49, while female patients are mainly at 20-49 and median age of 39.48. The peak age of corticoadrenal adenoma is 20-39, of corticoadrenal carcinoma is over 40. Pheochromocytoma can be seen at the age of 40-60. Tumors are located mainly on one side, right is more common than left. Corticoadrenal adenoma is frequently seen on left side, whereas corticoadrenal carcinoma on right side. Tumor sizes are usually less than 5 cm in corticoadrenal adenoma, more than 5 cm in corticoadrenal carcinoma or pheochromocytoma, and 5-10 cm in ganglioneuroma. Resected surfaces of malignant tumors are heterogeneous. Almost all corticoadrenal adenoma consist of cells with vacuolated cytoplasma and typical hyperchromasia nuclei forming rounded nests or trabeculae. In many cases, the cellular morphological characteristics of corticoadrenal carcinoma are similar to those of benign tumors. Benign pheochromocytoma is composed of large pleomorphic chromaffin cells habouring atypical nuclei without mitosis. Conclusions: Differentiation of benign or malignant adrenal tumors cannot based on only one factor but needs to combine some factors including mitosis, stromal status and invasion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF