Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT CẮT U TẠI CHỖ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Cắt u tại chỗ được chấp nhận như một phương pháp điều trị triệt để ung thư trực tràng sớm. Nghiên cứu này nhằm báo cáo loạt ca cắt u tại chỗ qua ngã hậu môn điều trị ung thư trực tràng thấp giai đoạn sớm.
Phương pháp: Báo cáo loạt ca, tất cả bệnh nhân ung thư trực tràng được cắt u tại chỗ qua ngã hậu môn tại Bệnh viện Đại học Y Dược trong năm 2008 và 2009.
Kết quả: Có 2 bệnh nhân ung thư trực tràng pT1, một bệnh nhân pT2. Cả ba trường hợp đều có bờ cắt không tế bào ung thư. Không có tai biến và biến chứng. Thời gian nằm viện trung bình 4 ngày. Thời gian theo dõi trung bình 9 tháng. Không trường hợp nào tái phát.
Kết luận: cắt u tại chỗ trong ung thư trực tràng sớm là phương pháp điều trị an toàn về mặt kỹ thuật cũng như ung thư học. Cần chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh để có chỉ định phù hợp.

ABSTRACT :

Objective: Local excision was accepted as a radical surgery for early rectal cancer. This study was designed to report the primary results of series of patients with rectal adenocarcinoma treated with local excision.
Method: Case series report. All patients who were treated with local excision for rectal cancer from 2008 to 2009 at UMC.
Results: There were 2 patients with pT1, one with pT2. The sugical margins were free of tumour in all patients. There was no intraoperative complication and morbidity. The mean hospital stay was 4 days. The mean follow-up time was 9 months. No recurrence was recorded..
Conclusion: Local excision for early rectal cancer is a feasible and acceptable alternative to radical resection. Preoperative stagging is a important step in treatment of rectal cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF