Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
LẤY SỎI BÀNG QUANG QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Vũ Hồng Thịnh, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Tân Cương

TÓM TẮT :

Từ tháng 10-2002 đến tháng 10-2004, tại bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố HCM, chúng tôi thực hiện 47 TH bóp sỏi bàng quang qua ngã niệu đạo dưới sự hướng dẫ của camera.
Mục đích: Đánh gía hiệu quả của phương pháp.
Kết quả: Trong 47 TH sỏi bàng quang có: 19 TH kèm theo bướu lành tuyến tiền liệt; 1 TH hẹp cổ bàng quang. Tỷ lệ 42,76%; 5 TH kèm theo sỏi thận hoặc sỏi niệu quản, tỷ lệ 10,53%. Số lượng sỏi từ 1 viên đến 12 viên. Đường kính sỏi từ 1 cm đến 4 cm. Dụng cụ bóp sỏi có ống soi thấy rõ ràng bàng quang khi đầy nước để tránh tổn thương bàng quang khi bóp sỏi. Không có biến chứng trong lúc thực hiện thủ thuật. Thời gian nằm viện trung bình 2 ngày.
Kết luận: Sỏi bàng quang thường phối hợp với những bệnh đường tiểu dưới như bướu lành tuyến tiền liệt, hẹp cổ bàng quang, hẹp niệu đạo... Chúng tôi giới thiệu phương pháp bóp sỏi bàng quang có hướng dẫn của camera không có biến chứng, đồng thời giải quyết luôn bệnh kèm theo.

ABSTRACT :

From October 2002 to October 2004, we had 47 cases of bladder stones which were forced crushing with endoscopic visualization at University Medical Center in HCM city.
Objective: To assess the efficacy of this method in the treatment of bladder stones.
Results: Of 47 cases, there were 19 cases with benign prostatic hyperplasia, 1 case with bladder neck stricture (42,76%). The quantity of stones is from 1 to 12. The diameter is from 1 to 4 cm. Simple mechanical crushing devices should be used to prevent bladder injury when the jaws are closed. It was ensured full bladder with endoscopic visualization before forceful crushing of the stones. There was no complication for this devices.The average duration in hospital was 2 days.
Conclusions: Bladder stones are associated with the diseases of the lower urinary tract such as benign prostatic hyperplasia, bladder neck stricture, uretheral stricture... We introduced a devices for forceful crushing of the stones with endoscopic visualization without complication.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF