Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KHẢO SÁT RỐI LOẠN CHỨC NĂNG CÁC CƠ QUAN TRONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM

Bùi Quốc Thắng

TÓM TẮT :

Từ tháng 5/2003 đến tháng 7/2004 chúng tôi ghi nhận được 52 trường hợp nhiễm trùng huyết tại khoa Hồi sức - cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1. Đa số trẻ nhập khoa đều dưới 5 tuổi (67.3%) và hầu hết đến từ các tỉnh lân cận (76.92%). Hệ cơ quan thường bị tổn thương nhất là thần kinh, hô hấp, huyết học và gan. Có 35 trường hợp suy chức năng đa cơ quan được ghi nhận. Không có sự khác biệt về số cơ quan bị tổn thương và điểm rối lọan chức năng đa cơ quan giữa 2 nhóm nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng huyết nặng. Tuy nhiên, số cơ quan bị tổn thươngvà điểm của rối lọan chức năng đa cơ quan có ảnh hưởng lên tiên lượng tử vong của bệnh nhân.

ABSTRACT :

From 5/2003 to 7/2004, 52 sepsis cases were reported in the ICU and Emergency Department of Children Hospital Number 1. Most of the cases were children under 5 years-old (67.3%). Most of the cases were transferred from other provincial hospitals (76.92%). The dysfunctions of neurologic system, respiratory system, hematologic system and hepatic system were frequent. There were 35 cases with observed multiple organ dysfunction reported. The number of organ dysfunction and the score of multiple organ dysfunction were statistically not different between the two group of sepsis and of severe sepsis. However, the number of organ dysfunction and the score of multiple organ dysfunction wrere statistically significant in the pronostic of death case.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF