Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Lê Đức Sỹ, Nguyễn Công Vân

TÓM TẮT :

TÓM TẮTHội chứng chuyển hóa (HCCH) được xem là nguy cơ của xơ vữa động mạch (XVĐM) nói chung và XVĐM vành nói riêngMục tiêu nghiên cứu: Xác định tần suất và đặc điểm HCCH theo NCEP ATP III áp dụng ở người Châu Âu và khảo sát sự liên quan giữa HCCH với tình trạng tổn thương động mạch vành trên bệnh nhân có nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện trên 45 bệnh nhân được chẩn đoán NMCT cấp và có chụp mạch vành vào viện điều trị tại khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Thống Nhất.Kết quả: Tần suất HCCH ở bệnh nhân NMCT cấp là 33%. Tỉ lệ bệnh nhân có HCCH không khác biệt giữa hai giới (nam: 31,6%, nữ: 42,9%, p=0,670). Chưa thấy có sự khác biệt về hình thái tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân NMCT cấp giữa hai nhóm có và không có HCCH (p = 0,831). Tương tự, chưa thấy sự khác biệt về độ nặng của tổn thương động mạch vành theo thang điểm Gensini ở bệnh nhân NMCT cấp giữa hai nhóm có và không có HCCH (p=0,364).Kết luận: Tần suất HCCH ở bệnh nhân NMCT cấp là 33%. Chưa ghi nhận sự liên quan giữa HCCH và hình thái, độ nặng của tổn thương mạch vành ở bệnh nhân có NMCT cấp.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To estimate the prevalence and characteristics of metabolic syndrome (MS) according to NCEP ATP III applied for Asian population and to find out the relationship between this syndrome and severity of coronary artery on angiographic in acute myocardial infarction (AMI) patients.Methods: A cross - sectional descriptive study was conducted in 45 patients undergoing a coronary artery angiography in the Department of Cardiovascular Intervention, Thong Nhat Hospital.Results: The AMI patients were divided into two groups with or without MS. The prevalence of MS in AMI patients is 33%. There was no gender differences in prevalence of MS (female 42.9% vs. male 31.6%, p = 0.670). No statistically significant differences was observed in morphologic characteristics of coronary lesions between the two groups (p = 0.831). Our study also showed no significant differences in severity of coronary assessed with the Gensini scale between the groups (p = 0.364)Conclusions: The MS affects about 33% of patients with AMI. There was no correlation noted between MS and morphologic characteristics and severity of coronary lesions in the AMI patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF