Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
TÁN SỎI NIỆU QUẢN DƯỚI QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Hồng Thịnh, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Tân Cương

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích 150 TH sỏi niệu quản 1/3 dưới được tán sỏi qua nội soi niệu quản bằng hơi để đánh giá chỉ định, kết quả điều trị cho bệnh nhân.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 150 TH được tán sỏi niệu quản 1/3 dưới qua nội soi tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Tp HCM từ tháng 10-2002 đến tháng 10-2004 với ống soi niệu quản cứng của Olympus 10.5F và máy xung hơi phá sỏi.
Kết quả: Trong 150TH có 62 TH nam (41,33%) và 88 TH nữ (58,67%). Vị trí: bên P: 66TH (44%), bên T: 84 (56%). Có 30TH (20%) sỏi dính chặt vào niêm mạc niệu quản. Kích thước sỏi từ 1cm trở xuống. Thời gian tán sỏi trung bình là 40 phút. Sỏi bám chặt vào niêm mạc lâu hơn là 60 phút. Kết quả: Tốt 116 TH (77,34%), Trung bình: 29TH (19,33%), Xấu: 4TH sỏi chạy lên thận (2,66%), 1TH thủng niệu quản chuyển mổ hở (0,67%).
Kết luận: Sỏi niệu quản 1/3 dưới được tán sỏi bằng xung hơi qua nội soi có chỉ định thích hợp cho hiệu quả cao, an toàn. Đây là một phương pháp ít xâm lấn, đưa người bệnh về cuộc sồng nhanh chóng và hiệu quả kinh tế cao.

ABSTRACT :

From Oct- 2002 to Oct- 2004, there were 150 patients with distal ureteral calculi which were treaed by pneumatic ureteroscopic lithotripsy at University Medical Center in HCM city. 150 patients aged from 20 to over 70 year old, 62 male and 88 female.Location: Right ureter: 66 cases, Left ureter: 84 cases. There were 30 cases that the stone was compact into the ureter. Diameter: under 1 cm. The time of lithotrisy is average 40 minutes. The compact stone is 60 minutes. Results: Very good: 116 cases (77,34%), Good: 29 cases (19,33%), Fail: Ureteral perforation is 1 case (0,67%), Stone moved to the kidney: 4 cases (2,66%). The success rate is 96,67% Conclusions: Uretroscopic lithotripsy of distal ureteral calculi could be safe procedure with efficacy rate. The indication for this treatment is very important. There is a less invasive procedure for treating the patients with a less complication at University Medical Center in HCM city.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF