Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG HỒNG CẦU, HEMOGLOBIN VÀ HEMATOCRIT Ở TRẺ 2 THÁNG - 5 TUỔI BỊ BỆNH TIM BẨM SINH

Phan Xuân Mai, Nguyễn Hữu Sơn

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định sự biến đổi số lượng hồng cầu, Hb và Hct ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh.
Đối tượng và phương pháp: 103 trẻ 2 tháng - 5 tuổi được chẩn đoán tim bẩm sinh đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế. Lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu bằng máy xét nghiệm huyết học 18 thông số. Đánh giá sự biến đổi số lượng hồng cầu, Hb, Hct dựa vào giá trị huyết học sinh lý bình thường ở trẻ em.
Kết quả: Trong bệnh tim bẩm sinh, tăng số lượng hồng cầu: 27,2%; tăng nồng độ hemglobin máu: 8,7%; tăng Hct 24,3%. Tỉ lệ tăng hồng cầu và Hct ở nhóm tim bẩm sinh shunt phải - trái cao hơn tỉ lệ tương ứng ở nhóm shunt trái - phải và không có shunt. Nồng độ hemoglobin máu tương quan nghịch với thời gian mắc bệnh tim bẩm sinh. Có sự liên quan giữa tăng số lượng hồng cầu và Hct với sự xuất hiện cơn tím. 
Kết luận: Có hiện tượng đa hồng cầu và tăng hct trong bệnh tim bẩm sinh. Đây là nguy cơ gây thiếu oxy cấp và biến chứng tắc mạch.

ABSTRACT :

Objects: Determine the changes erythrocytes, hemoglobin and hematocrit in children with congenital heart disease.
Subjects and methods: 103 children of age 2 months - 5 years was diagnosed with congenital heart treatment in Pediatrics Hue Central Hospital. Making blood testing and sssessment the changes of erythrocyte, hemoglobin and hematocrit based on hematological values in normal physiological children.
Results: In congenital heart disease, increased numbers of red blood cells: 27.2%; high hemglobin blood concentration: 8.7%, high hematocrit 24.3%. The rate of increase in hemoglobin and hematocrit in group of children with right - left shunt congenital heart disease is higher than the in the group of left - right shunt and no shunt. Hemoglobin concentration is correlated inversely with the time of congenital heart disease attack.
Conclusion: The increasing of red blood cell count and hematocrit concentration in children with congenital disease might reach the complications and the acute lack of oxygen.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF