Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU CHỦNG VACCINE VÀ HBIG Ở TRẺ CÓ MẸ NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Lê Diễm Hương, Lê Quang Tân, Phạm Văn Ánh

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá đáp ứng miễn dịch ở trẻ mẹ mang mầm bệnh viêm gan siêu vi B sau chủng ngừa vaccine + Hepabig và các yếu tố có liên quan tại Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn. Phương pháp: tiền cứu cắt ngang mô tả Kết quả: nhóm nghiên cứu gồm 176 trẻ có mẹ mang mầm bệnh HbsAg (+) trong có 41 trẻ (23,3%) mẹ HBeAg (+) thực hiện tại BVPSQTSG từ 01/05/2007-30/06/2009. Trẻ được chích ngừa 12 giờ sau sanh vaccine + HBIG. Trẻ được kiểm tra HBsAg và AntiHBs 2 tháng sau 3 mũi chích ngừa (9-15 tháng) phát hiện có 2 trẻ nhiễm HBsAg (+) (1,14%), mẹ của 2 bé có HBeAg (+) kèm HBV-DNA (+), lượng virus trong máu cao >10 triệu.(7 bé có nồng độ kháng thề kém <10mUI/ml, 2 bé không có đáp ứng kháng thể). Tỉ lệ đáp ứng miễn dịch sau 3 mũi chủng ngừa 92,1%. Xét nghiệm 61 trẻ sau 4 mũi chủng ngừa thấy lượng kháng thể tăng khá cao >500->1000mUI/ml. Một số ít trẻ chưa đạt nồng độ kháng thể cần chích ngừa bổ sung để phòng tránh lây ngang giữa những thành viên trong gia đình Kết luận: cần thiết kiểm tra hiệu quả đáp ứng miễn dịch viêm gan siêu vi B, 2 tháng sau 3 mũi chích ngừa hoặc 4 mũi và chích bổ sung cho những trường hợp chưa đủ kháng thể bảo vệ nhằm tránh lây nhiễm trong gia đình.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the antibody response to hepatitis B immunization in infant born to HBsAg with or without HBeAg positive mothers after using immune prophylaxis and vaccine at Sihospital. Method: cross sectional and descriptive study. Results: there are 176 mothers with HBsAg (+), among them, there are 41 (23.3%) for HBeAg positive the infants born to HBsAg positive mothers are started on the immunization series and given vaccine with HBIG within 12 hours after birth. HBsAg and Anti-HBs test were performed for those children 2 months after the third dose of the vaccination schedule (9months to 15 months); we recognize 2 children with HBsAg (+). The 2 mothers of these 2 children are HBeAg (+) in addition to HBV DNA (+). Women with higher HBV viral loads are potentially also more likely to transmit HBV to their infants the protective antibody level rate is 92.1%. (7 had Anti-HBs titer <10 mIU/ml, 2 were absolute no responders, 2 infants had HBsAg (+) (9 months and 12 months). The serologic test for HBsAg and Anti-HBs is repeated 2 months after the 4th, the protective antibody level rate increases highly (98.8%), and the antibody level is higher also. Conclusion: it is necessary to have the serologic test after the 3rd dose or the 4th dose, so that we can repeat the immunization schedule in case that the infants haven't got the immune- response yet, and to prevent the horizontal transmission between the members in their family.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF