Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ ĐỘC TÍNH CỦA KẾT HỢP HÓA XẠ TRỊ CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IV (M0)

Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Kim Phượng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu tiền cứu để đánh giá đáp ứng và độc tính của hóa xạ trị kết hợp ung thư vòm mũi họng giai đoạn III, IV (Mo). Bệnh nhân và phương pháp: Hồi cứu 48 hồ sơ và tiền cứu 32 bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn III, IV (Mo) được điều trị tại khoa U bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, thời gian từ 01/2006 đến 12/2008. Bệnh nhân hồi cứu được xạ trị đơn thuần. Bệnh nhân tiền cứu được kết hợp hóa xạ trị. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình 47,9 (11 - 76 tuổi); tỷ lệ nam/nữ là 2,5; 86,2% là UCNT; 88,8% từ T2 trở lên; 85% có hạch vùng trên lâm sàng; 46,9% giai đoạn III; 52,1% giai đoạn IV. 82,5% hết triệu chứng cơ năng sau điều trị; đáp ứng hoàn toàn giai đoạn T3+T4 ở nhóm hồi cứu là 56,7% so với 85% ở nhóm tiền cứu (p < 0,05). Tỷ lệ tương ứng ở giai đoạn N2+N3 là 61,3% và 86,9% (p < 0,05). Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn ở hai giai đoạn III, IV không có ý nghĩa thống kê. Có 15/32 bệnh nhân hạ bạch cầu, 6/32 hạ Hb và 7/32 ảnh hưởng tiểu cầu nhưng đều ở mức độ nhẹ. Có 18/32 bệnh nhân có độc tính buồn nôn/nôn; 11/32 viêm họng miệng; 24/32 khô miệng và hầu như không có rụng tóc. Kết luận: Kết hợp hóa xạ trị tăng khả năng kiểm soát có ý nghĩa với khối u nguyên phát và hạch vùng, song không tăng tỷ lệ đáp ứng có ý nghĩa với giai đoạn bệnh. Các độc tính của hóa xạ trị đều ở mức độ thấp, có thể chấp nhận được.

ABSTRACT :

Objective: In this retrospective and prospective study, we evaluated the benefit (response and toxicities) of radiotherapy plus chemotherapy in treating advanced (III, IV, Mo) nasopharyngeal carcinoma (NPC). Patients and method: 48 report patients (retrospective) and 32 patients (prospective) advanced NPC treated at Oncology Department of Thai Nguyen central general hospital, from Jan, 2006 to Dec, 2008. The retrospective patients were treated with radiotherapy alone (70 Gy, tumor; 50 Gy, nodes). The prospective patients were treated with radiotherapy plus chemotherapy. Results: Characteristic: Median age 47.9 (range 11-76); male/female 2.5; 86.2% is UCNT; 88.8% over T2; 85% positive node; 46.9% III stage; 52,1% IV stage. Complete response with T3+T4: 56.7% (retrospective) and 85% (prospective) (p<0.05). Complete response with N2+N3: 61,3% (retrospective) and 86.9% (prospective), respectively (p<0.05). Response rate with III, IV stage is not different (p>0.05). Acute toxicities of chemotherapy plus radiotherapy are as follows: anemia 6/32; leukopenia 15/32; thrombocytopenia 7/32; nausea/vomiting 18/32; mucositis 11/32; xerostomia 24/32; almost none alopecia. But all of them are low effect. Conclusion: Chemotherapy plus radiotherapy is new method to improve locoregional and regional node control (p<0.05), but not increase stage's response rate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF