Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 2
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BƯỚU CƯỜNG CẬN GIÁPVÀ GÃY XƯƠNG BỆNH LÝ TẠI BV BÌNH DÂN VÀ NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Lê Nữ Thị Hòa Hiệp, Văn Tần, Nguyễn Thế Hiệp

TÓM TẮT :

Từ tháng 9-1999 đến tháng 1-2003 tại BV Bình Dân và Nhân Dân Gia Định, chúng tôi có mổ 7 trường hợp u cường giáp. Trong 7 bệnh nhân (bn) có 4 nữ và 3 nam. Tuổi trẻ nhất là 16 tuổi, lớn nhất 48 tuổi và tuổi trung bình là 37. Lý do nhập viện là gãy xương nhiều nơi ở 5 bn, loãng xương đe dọa gãy ở 2 bn . Siêu âm tuyến giáp ở 7 bn và MRI ở 2 bn - phát hiện u cận giáp mà 4 trường hợp bên trái (T) và 3 là bên phải (P). Cả 7 trường hợp đều có Calci máu cao và 4 có xạ hình xương cho thấy loãng xương nhiều nơi. Sạn thận ghi nhận ở 5 trường hợp. Phẫu thuật cắt bán phần thùy giáp kèm u cận giáp. Giải phẫu bệnh cho u lành cận giáp ở 6 trường hợp và 1 là carcinom tuyến cận giáp. Hậu phẫu Calci máu giảm rõ rệt so với ban đầu và gây vọp bẻ nặng đến nỗi có 1 bệnh nhân phải nhập viện trở lại. Theo dõi 6 tháng đến 2 năm, X quang xương kiểm tra thấy xương sáng, chắc và cắt bột, bỏ nạng đi lại được. Kết luận: Cường cận giáp là bệnh lý ít gặp nhưng phải nghĩ tới và tìm nó ở các bệnh nhân trẻ, có loãng xương nhiều nơi để phát hiện và điều trị trước khi xương gãy.

ABSTRACT :

From September-1999 to January-2003, we operated 7 cases of parathyroid tumors, in which 4 were females and 3 were males. The youngest was 16 Y.O, the oldest was 48 Y.O, and the mean age is 37 Y.O. Five patients were hospitalized because of pathological bone fracture and two because of osteoporosis with fracture risk. All of them had hypercalcemia. Parathyroid tumors were detected on ultrasound and MRI. Five patients had kidney stone. The surgical treatment was parathyroid tumor removal with subtotal thyroid lobectomy. Histological findings were parathyroid adenoma in 6 cases and carcinoma in 1 case. During postoperation time, the calcemia dropped and all 7 patients had muscular cramp which required Calci-D and MgB6 supplements. After 6 months and 2 years: follow-up, the bone density on X-ray was improved and the patients could walk without using crutches. Conclusion: Hyperparathyroid tumor was not a common diseases, but it needed to be screened in front of any young patient with multiple pathological osteoporosis and hypercalcaemia. The early diagnosis could lead to the intensive treatment to prevent bone fracture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF