Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐIỀU TRỊ CO THẮT TÂM VỊ BẰNG PHẪU THUẬT HELLER QUA NỘI SOI Ổ BỤNG

Phan Đương, Lâm Việt Trung, Trần Phùng Dũng Tiến, Đinh Văn Tuyến

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Co thắt tâm vị được điều trị với nhiều phương pháp nội và ngoại khoa, tất cả đều nhằm mục đích mở cơ tâm vị. Từ khi phẫu thuật nội soi ra đời, việc điều trị co thắt tâm vị bằng cắt mở cơ tâm vị có nhiều thuận lợi, nghiên cứu này nhằm đánh giá ưu và khuyết của phương pháp mổ nội soi về cắt mở cơ tâm vị.Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu là hồi cứu mô tả cắt ngang không nhóm chứng, đã được điều trị cắt mở cơ thắt tâm vị qua phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian từ 1- 2000 đến 12- 2010. Kết quả: Có 65 ca mổ nội soi cắt mở cơ tâm vị. Thời gian mổ trung bình 130 phút ± 30. Thời gian nằm viện trung bình 4±1,3 ngày, Những phiền muộn trong và sau mổ nội soi là 13,84% (9/65), tỷ lệ tử vong 1,53% (1/65).

ABSTRACT :

Background: There were the methods of treatment for achalasia. The treatment for cardio-spasm made progress since there was laparoscopic surgery. The study aimed at cardiomyotomy by laparoscopic surgery. Methods: Retrospective and analytic study. All patients with the cardio-spasms are treated by laparoscopic cardiomyotomy in the department of digestive surgery, Cho Ray hospital, were included during 1/2000 to12/2010.Results: There were 65 cases of cardiomyotomy by laparoscopy. Mean operative duration was 130 ± 30 minutes for laparoscopic surgery and mean hospital stay was 4 ± 1.3 days. The all complication in laparoscopic surgery is 13.84% (9/65). Mortality rate is 1.53% (1/65 cases).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF