Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
THAY ĐỔI CỦA PROTEIN PHẢN ỨNG C (CRP) TRONG BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN Ở TRẺ EM

Đoàn Thị Ngọc Diệp

TÓM TẮT :

Đề tài khảo sát sự thay đổi nồng độ CRP huyết thanh trên 150 bệnh nhi viêm não Nhật Bản được chẩn đoán xác định bằng sự hiện diện của IgM kháng virút này trong dịch não tủy. Kết quả cho thấy, lúc nhập viện có 64% bệnh nhi có nồng độ CRP ≥ 10mg/l, với nồng độ trung bình là 30mg/l. CRP tiếp tục tăng kéo dài 2 tuần sau đó ở những trường hợp diễn tiến phức tạp. Nồng độ CRP lúc nhập viện không giúp tiên lượng diễn tiến bệnh nhưng có sự liên quan của CRP tiếp tục tăng trong quá trình điều trị với bội nhiễm, tử vong và di chứng ở bệnh nhi viêm não Nhật bản. CRP là một thông số hữu ích giúp theo dõi và tiên lượng trong điều trị bệnh viêm não Nhật Bản.

ABSTRACT :

There were 150 children having a japanese encephalitis admitted at Nhi Dong I Hospital from 9/1997 to 11/2002 enrolled in the study. At admission, 96 patients (64%) had the CRP level at least 10 mg/l, the mean was 30mg/l. CRP level were still high in the cases with severe evolution. There was the statistic relation between the increasing of CRP during the hospitalization with the nocosomial infection, the neurological sequela and the mortality (p <0,05). Conclusion: CRP is an usefull parameter to follow up the evolution, especially the nosocomial infection, of the children patients with japanese encephalitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF