Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ CỦA THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH

Lê Thái Thiên Trinh, Lâm Thị Mỹ

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thành công và biến chứng của thở NCPAP trong điều trị suy hô hấp sơ sinh.
Đối tượng và phương pháp: Mô tả hàng loạt ca, trong thời gian 7 tháng (11/2006 - 06/2007), chúng tôi khảo sát 150 trẻ sơ sinh suy hô hấp được điều trị bằng biện pháp thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP) với van Benveniste và cannula hai mũi tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2.
Kết quả: Các bệnh lý nội khoa chiếm tỉ lệ 86,7% gồm: viêm phổi, viêm phổi hít phân su, bệnh màng trong và cơn khó thở nhanh thoáng qua. Có 122 trường hợp được điều trị thành công với NCPAP. Không có trường hợp nào tử vong. Sau 1 giờ thở NCPAP có đáp ứng tốt trẻ bớt kích thích, nhịp thở giảm (p < 0,05), trị số SpO2 tăng từ 87,5+ 6,7% lên 95,3 + 3,3% (p < 0,005) và khí máu cải thiện PaO2 tăng từ 77 + 39,3 mmHg lên 100 + 39,8 mmHg (p < 0,005); PaO2/FiO2 tăng từ 142,8 + 94 lên 180 + 91 (p < 0,005) và PaCO2 từ 48 + 16,9 giảm xuống còn 40 + 13,5 mmHg (p < 0,005). Biến chứng thường gặp, chỉ có 1 trường hợp tràn khí màng phổi, 6 trường hợp chướng bụng và 8 trường hợp loét mũi. 
Kết luận: NCPAP là kỹ thuật học thích hợp vì dễ áp dụng, không xâm lấn, giá thành rẻ và có hiệu quả cao.

ABSTRACT :

Objectives: Identify the succesfull and complicaton of nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) in the treatment of neonatal respiratory failure. 
Patients and method: Case series, prospective. During seven months (11/2006 - 06/2007), we evaluated 150 cases of neonatal respiratory distress were treated with binasal continuous positive airway pressure (NCPAP) using Benvenite's valves at Children's Hospital No1 and No2. 
Results: The rate of disease was 86.7%, such as pneumonia, meconium aspiration syndrome, respiratory distress syndrome, fugitive breathe rapidly dyspnea attack. One hundred and twenty two were successfully treated. There was no death. After one hour of application of NCPAP, there were well responses of clinical presentations as low agitation, decrease in respiratory rate (p < 0.05) with increase in SpO2 levels from 87.5+ 67% to 95.3+ 3.3% (p < 0.005) and improvement in blood gas: increase in PaO2 from 77 + 39.3 mmHg to 100 + 39.8 mmHg (p < 0,005) and increase in PaO2/FiO2 from 142.8 + 94 to 180 + 91 (p < 0.005), decrease in PaCO2 from 48 + 16.9 mmHg to 40 + 13.5 (p < 0.005). Common complications were one case with pneumothorax, six cases with abdominal miasma and eight cases with ulceration of nose. 
Conclusion, NCPAP is an appropriate technique for treatment of neonatal respiratory distress, depend on easily using, noninvasive, low cost and high effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF