Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
U DIỆP THỂ TUYẾN VÚ: HÌNH ẢNH LÂM SÀNG - GIẢI PHẪU BỆNH QUA 20 TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Trần Hòa

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Ghi nhận những biểu hiện lâm sàng và giải phẫu bệnh của diệp thể tuyến vú (PTs) và hồi cứu y văn để rút kinh nghiệm trong việc chẩn đoán xác định PTs.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả 20 trường hợp u diệp thể tuyến vú được chẩn đoán tại Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng từ năm 2004 đến năm 2010.Kết Quả: Qua nghiên cứu cho thấy u chiếm 2,3% trường hợp bệnh lý tuyến vú của nữ giới. Tất cả các trường hợp đều tìm thấy ở bệnh nhân trên 30 tuổi mà đỉnh cao là lứa tuổi 40 - 50 tuổi, 60% trường hợp, 45% trường hợp u ở vú phải và 55% ở vú trái, 45% trường hợp khu trú ở 1/4 trên ngoài vú. 60%trường hợp u có kích thước lớn hơn 5cm. Chỉ 20% trường hợp u được chẩn đoán tế bào phù hợp với mô bệnh học. U giáp biên ác chiếm 20% và u ác chiếm 10% trường hợp. Chẩn đoán PTs phải được nghĩ đến khi khối u tiến triển nhanh thay đổi kích thước đột ngột, có kích thước trên 3cm, ở bệnh nhân trên 35 tuổi và khối u tái phát nhanh, trên tiêu bản có hình ảnh quá phát mô đệm.Hiện tại chẩn đoán mô bệnh học vẫn còn là một xét nghiệm có giá trị đối với diệp thể tuyến vú. Kỹ thuật hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử đang còn hạn chế trong chẩn đoán, đánh giá tiến triển của PTs và cần được nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn.Kết luận: Chẩn đoán PTs có thể vẫn còn gặp khó khăn. Chính sự kết hợp Lâm sàng Giải Phẫu Bệnh sẽ giúp cho việc chẩn đoán u được chính xác hơn, góp phần cho việc điều trị thuận lợi và hiệu quả cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Phyllode tumor of the breast (PTs) is an uncommon neoplasm and is difficult to distinguish from fibroadenoma. The purpose of this study is to analyse the clinicopathological characteristics of patients with PTs to provide clinicians and pathologists with the understanding of phyllode tumor.Materials and Methods: this was a retrospective study of 20 women with PTs, who were managed at Da nang C Hospital and Da nang Women's Hospital between 2004 and 2010.Results: PTs account for 2.3% of all breast diseases, all of them are females. All of the PTs occurred in patients over age 30, with a peak incidence between 40 - 50 years comprising 60 % of cases. 45% of cases had tumors occurred in the right, 55% in the left. PTs showed no predilection for side but were more common in the upper half of the breast, particularly in the upper outer quadrant, 45% of cases. 60 % of cases had tumors larger than 5 cm in diameter. Only 20% of cases were correctly cytological diagnosed and the ratio of clinical diagnosis to pathological one is low (10%). The histopathology report showed that the proportion of benign, borderline and malignant PTs was 70%, 20% and 10% of cases, respectively. The diagnosis should be considered in patients with their breast nodules growing rapidly, increasing suddenly in size on a longstanding lesion, larger than 3 cm in diameter, or in ones over 35 years old having local tumor recurrence, or presenting with hypercellular stroma. Presently, the histopathological classification seems to be the strongest prognostic factor in PTs. Molecular and immunohistochemical techniques play a limited role in the diagnosis of this tumor. Conclusions: The diagnosis of PTs may be difficult. The presence of stroma overgrowth and the combining clinical and pathological results seem to be the key to recognizing phyllode tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF