Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH, MÃN KINH Ở PHỤ NỮ THỊ XÃ LONG KHÁNH NĂM 2010

Nguyễn Thị Lan Phương(1), Trần Thị Lợi(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Tuổi thọ càng cao thời kỳ mãn kinh càng kéo dài. Mãn kinh là một hiện tượng tất yếu của quá trình lão hóa. Nó có thể xảy ra một cách êm đềm hay với nhiều rối loạn, gây xáo trộn cuộc sống người phụ nữ với những rối loạn vận mạch, tiết niệu, sinh dục. Về lâu dài là nguy cơ loãng xương, bệnh tim mạch, suy giảm nhận thức và các bệnh lý ung thư. Thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai là một vùng kinh tế nông nghiệp với mức thu nhập và trình độ học vấn của người dân chưa cao, từ trước tới nay chưa chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm xem xét tỷ lệ phụ nữ từ 40-60 tuổi có các rối loạn vận mạch và tiết niệu sinh dục tại thị xã Long Khánh là bao nhiêu và yếu tố nào liên quan đến những rối loạn này?Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trong thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010, có 780 phụ nữ từ 40-60 tuổi được chọn theo phương pháp chọn mẫu cụm xác suất tỷ lệ theo cỡ dân số (PPS). Đối tượng được phỏng vấn theo bảng câu hỏi và được khám phụ khoa. Kết cục là tỷ lệ các triệu chứng vận mạch, tiết niệu, sinh dục và mối liên quan của nó với tình trạng mãn kinh, các yếu tố kinh tế xã hội và lối sống. Nhập số liệu bằng phần mềm EpiData 3.1, phân tích bằng Stata 10.0.Kết quả: Tỷ lệ các triệu chứng: bốc hỏa: 53,8%, đổ mồ hôi đêm: 29,8%, mất ngủ: 56,4%, tiểu nhiều lần: 23,4%, tiểu đêm: 32,7%, khô âm đạo: 40,8%, giao hợp đau: 50%, viêm teo âm đạo: 16,4%. Về các mối liên quan: Rối loạn vận mạch, tiết niệu sinh dục có liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng mãn kinh (p<0,05). Rối loạn vận mạch liên quan với tình trạng mãn kinh và thu nhập. Rối loạn tiết niệu liên quan với tình trạng mãn kinh, dân tộc, nghề nghiệp, hôn nhân, thu nhập. Rối loạn sinh dục có liên quan với tình trạng mãn kinh và hôn nhân. Kết luận: Tỷ lệ các triệu chứng vận mạch, tiết niệu, sinh dục ở phụ nữ từ 40-60 tuổi tại thị xã Long Khánh khá cao, cần xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ lứa tuổi này nhằm giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: The higher life expectancy is the longer menopause lasts. Menopause is an inevitable phenomenon of aging. It can occur with much calm or many disorders that disturb women's life with vasomotor and urogenital disorders. It results in the risk of osteoporosis, cardiovascular disease, and cognitive decline and cancer diseases. Long Khanh Town in Dong Nai province is an agricultural-economical area with low income and educational level. They have not paid much attention to health care pre-menopausal and menopausal women yet. We conducted this research to know how much the proportion of women aged 40-60 having vasomotor and urogenital disorders in Long Khanh town was and what factors related to these disorders were.Method: Cross-sectional study designed in the period from March 2010 to May 2010 for 780 women aged 40-60 selected by cluster sampling method according to the probability ratio of population size (PPS). Subjects were interviewed by questionnaire and gyneacological examination. The outcome was the rate of vasomotor and urogenital symptoms, and their relationship with menopausal status, other socioeconomic factors and lifestyle. Analysis was by software EpiData 3.1 and Stata 10.0.Results: The prevalence of symptoms: hot flashes: 53.8%, night sweats: 29.8%, sleep disturbance: 56.4%, urinary frequency: 23.4%, nocturia: 32.7%, vaginal dryness: 40.8%, dyspareunia: 50%, vaginal atrophy: 16.4%. Related factors: There was statistical significant relationship between the vasomotor and urogenital symptoms and menopausal status (p <0.05). Vasomotor disorders were associated with menopause status and income. Urinary disorders were associated with menopausal status, ethnicity, occupation, marriage and income. Sexual dysfunction associated with menopausal status and marriage.Conclusion: The prevalence of vasomotor and urogenital symptoms of women aged 40-60 in Long Khanh town is high, so it is necessary to develop health care strategies for women this age to help them improve their life quality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF