Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
NGỪA SUY HỐ HẤP TRẺ NON THÁNG BẰNG BETAMETHASONE DÙNG CHO THAI PHỤ CHẤM DỨT THAI KỲ SỚM

Trần Ngọc Hải, Ngô Minh Xuân

TÓM TẮT :

Mục tiêu : Đánh giá hiệu quả sử dụng betamethasone trước sanh ở thai phụ dọa sanh non, nhằm giảm tỉ lệ suy hô hấp, tỉ lệ tử vong sơ sinh. 
Phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng ở các thai phụ có chỉ định chấm dứt thai kỳ, dọa sanh non trong tuổi thai từ 28 đến 34 tuần vô kinh. Nhóm chứng: là trẻ sinh non có cùng tuổi thai trong thời gian nghiên cứu mà không kịp can thiệp bằng betamethasone cho sản phụ do nhiều nguyên nhân khác nhau.Xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 10.0. Hiệu quả được đánh giá bằng nguy cơ tương đối, khoảng tin cậy 95% và các yếu tố khác, độ an toàn của thuốc và sự chấp nhận của người bệnh. 
Kết quả: Thuốc cỏ thể sử dụng an toàn cho các thai phụ tiền sản giật, vỡ ối non. Thuốc làm giảm nguy cơ suy hô hấp xuống hai lần ở trẻ non tháng từ 28-34 tuần (OR=2,11, p=0,01). Thuốc có tác dụng với một đợt điều trị, liều điều trị cuối cùng cách thời điểm chấm dứt thai kỳ tối thiểu 12 giờ 
Kết luận: Sử dụng betamethasone trước sanh trên các thai phụ sanh non có tác dụng ngừa hội chứng suy hô hấp ở trẻ non tháng, rút ngắn thời gian hỗ trợ hô hấp, thời gian nằm viện và chưa có tác dụng phụ đáng kể trên mẹ và con.

ABSTRACT :

Objective: Evaluating the effect of using Betamethasone before delivery in women who have threatened premature delivery to reduce the incidence of RDS and neonatal death. 
Methods: We use clinical trials. All women who have impending premature delivery or were indicated to terminate pregnancy in 28 - 34 w gestational ages were invited in study. 
Case controls: all preterm infants have the same gestational age and their mother didn't use Betamethasone before delivery because of many different reasons. SPSS 10.0 is used for statistic analysis. The effect of drug is evaluated by relative risk, values of P < 0.05 and others details, the safe of drug and the acception of patient. 
Results: Betamethasone can be used safely for pregnant women with pre - aclaimsia, preterm premature rupture membranes. It decreases two times the risk of RDS in preterm infants with 28 - 34 w gestational age. It has effect with one cycle treatment, the last dose should be administered to patient expected to deliver before 12 hours at least. 
Conclusion: Using Betamethasone before delivery in women who have preterm labor can help to prophylaxis of RDS, to decrease the time of using breath machine and staying in hospital, and not have unexpectant effect on mother or child.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF