Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG MẢNH GHÉP BỐN DẢI GÂN CƠ THON-BÁN GÂN QUA NỘI SOI

Trương Trí Hữu, Bùi Văn Đức, Nguyễn Văn Quang

TÓM TẮT :

Mục đích nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá kết quả lâm sàng của phương pháp tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi bằng mảnh ghép tự thân gồm 4 dải gân cơ thon và bán gân.
Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu, dùng thống kê mô tả và phép kiểm Wilcoxon ( phần mềm SPSS 11.5).
Kết quả: Nghiên cứu trên 115 bệnh nhân (từ 1/11/03 - 1/3/07 tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình) với thời gian theo dõi trung bình 17 tháng bị lỏng gối cũ do đứt dây chằng chéo trước kèm rách sụn chêm do chấn thương thể thao, được điều trị bằng phương pháp tái tạo qua nội soi bằng mảnh ghép tự thân gồm 4 dải gân cơ thon và bán gân chập lại. Các dấu hiệu lâm sàng, điểm chức năng khớp gối theo Lysholm, X-quang động khớp gối đo dấu Lachman đều được ghi nhận từ trước và trong lúc theo dõi sau mổ. Chế độ phục hồi chức năng sau mổ 12 tháng được áp dụng. Kết quả nghiên cứu hài lòng: gồm 87,9% bệnh nhân không còn triệu chứng lỏng gối ra trước; thang điểm Lysholm chức năng khớp gối cải thiện có ý nghĩa so với trước mổ; không có thay đổi thoái hoá khớp thêm trong khi theo dõi sau mổ trên X-quang. Tuy nhiên, tần suất lỏng lại do tái chấn thương là 1,9% và tỉ lệ không thuận lợi chủ quan là 12,1%.
Kết luận: phương pháp tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi bằng mảnh ghép tự thân gồm 4 dải gân cơ thon và bán gân phục hồi chức năng và độ vững của khớp gối.

ABSTRACT :

Purpose: In this study, we evaluated the clinical outcomes at an average of seventeen months following arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament quadrupled semitendinosus and gracillis tendon autograft.
Method: prospective, data were presented by descriptive statistics and Wilcoxon Test (SPSS 11.5 Software).
Results: Studying in 115 patients (from 11/1/03 - 3/1/07 in Hospital for Traumatology -Orthopaedics) with the clinical outcomes at following an average of seventeen months an average of seventeen months who had presented chronically with a symtomatic torn anterior cruciate ligament and meniscus injuries after sports accidents. Prior to surgery, and at the follow-up examination, physical findings and functional Lysholm scores were recorded and the knee dynamic radiographs of Lachman were analyzed. A twelve-month post operation rehabilitation regime was performed. The results were satisfied: 87.9%of patients were eliminated anterior tibial instability; functional Lysholm scores were significantly increased at the time follow-up; no evidence of progressive degenerative change was compared with appearance on the preoperative radiographs. However, the prevalence of traumatic graft rupture was 1.9% and objective unsatisfied rate was 12.1%.
Conclusions: arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament with use of four-strand hamstring tendon autograft improves function and restores stability of the knee.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF