Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 2
MỨC ĐỘ ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP DO TIẾNG ỒN Ở MỘT SỐ NHÀ MÁY TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Bùi Đại Lịch

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Điếc nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp rất thường gặp đứng thứ hai sau bệnh bụi phổi trong môi trường lao động tại Việt nam và đang có xu hướng gia tăng. Do vậy cần có sự quan tâm đầy đủ , đúng mức và có các biện pháp phòng chống hiệu quả hơn. 
Mục tiêu: Đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn và điếc nghề nghiệp và việc chấp hành các nội quy về vệ sinh an toàn lao động trong 2 năm 2006 - 2007 
Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, tiêu chí chọn mẫu: các đơn vị được kiểm tra về vệ sinh lao động, có đo đạc môi trường, có khám bệnh điếc nghề nghiệp với Trung Tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao Động & Môi Trường. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2006 đến 12/2007. 
Kết quả: quản lý điếc nghề nghiệp thấp 27,6% - 31%, quản lý sức khoẻ tại cơ sở 27% - 36%, có hội đồng bảo hộ lao động 63% - 73%, cán bộ bảo hộ lao động 63% - 72%. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên 59% - 70%, mẫu vượt khá cao 17% - 20%, chẩn đoán điếc nghề nghiệp 10% và ra Hội đồng Giám đinh Y khoa 5%. 
Kết luận: Nhiều nhà máy, xí nghiệp chưa thấy hết tầm quan trọng trong công tác chăm lo sức khoẻ người lao động, không lập mạng lưới y tế cơ sở, Hội đồng bảo hộ ít được quan tâm, kết quả là tỷ lệ điếc nghề nghiệp vẫn không giảm.

ABSTRACT :

Background: Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) are common occupational diseases, they are still increasing gradually because of many reasons. 
Objectives: To assess noise-expose level, noise-induced hearing loss incidence. Methods: Retrospective study of the company and workers which have been examinated in Center of Environmental Health Safe in HCM City. 
Results: Health Safe Offices are not enough 63% -73%, labor enviroment having noise over 85 dBA 17% -20%, noise -induced hearing loss 0,5% - 1,5%. 
Conclusions: The finding NIHL is not decreasing gradually. It is necessary to tell about labor safe and working environment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF