Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
KHẢO SÁT YẾU TỐ AN TOÀN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI NHI: ÁP LỰC Ổ BỤNG

Huỳnh Công Hiếu, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Với sự trợ giúp khí CO2 nhằm tạo phẫu trường rộng để các phẫu thuật viên dễ dàng trong thao tác(1). Nhưng cũng chính vì thế mà yếu tố áp lực ổ bụng một phần nào quyết định sự an toàn nhất là bệnh nhân nhi. Mục đích của khảo sát này là tìm mối tương quan, và ước lượng ETCO2 trong quá trình phẫu thuật nội soi nhi. 
Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2005 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Phẫu thuật nội soi 202 bệnh lý viêm ruột thừa có và không có biến chứng, thu thập các biến số tuổi, thể trọng, áp lực ổ bụng, thời gian mổ, nhịp tim trước và trong mổ, huyết áp trước và trong mổ, nhịp thở trước và trong mổ, nhiệt độ trước và trong mổ, CO2 cuối kỳ thở ra, SaO2. Các thông số không xâm nhập được ghi nhận qua Capnograp. 
Kết quả: Chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng nhịp tim, giảm huyết áp tâm thu và thân nhiệt, không thay đổi tần số hô hấp và sự thay đổi này có ý nghĩa nhiều đối với nhóm < 5 tuổi. Có sự liên quan giữa ETCO2 với tần số nhịp tim, huyết áp tâm thu, thân nhiệt và áp lực ổ bụng. Công thức ước lượng ETCO2 được tính qua công thức: EtCO2/mmHg = 29,6 + 0,6 (tần số hô hấp) - 0,7 (tuổi). 
Kết luận: Chọn cài đặt áp lực ổ bụng bằng 1/10 huyết áp tâm thu tạo phẫu trường thuận lợi cho phẫu thuật viên và với phương trình này giúp kiểm sóat độ an toàn trong quá trình phẫu thuật.

ABSTRACT :

Purpose: Using CO2 as a mean to widen the operating field so that surgeons can operate more easily. But that emerges the problem of intra-abdominal pressure, which contributes to the safety of an operation, especially in children. The purpose of this study was to establish this relation and to estimate ETCO2 in laparoscopy. 
Methods: The study was conducted in the Nhi Dong 1 hospital, from April 2004 to April 2005. Laparoscopy was performed in 202 patients with simple or complicated appendicitis. End points were: age, weight, intra-adbominal pressure, pre-operative and operative blood pressure, heart rate, respiratory rate, body temperature, EtCO2, SaO2. Non-invasive parameters were recorded through Capnograp. 
Results: We found an increasing in heart rate, decreasing in systolic blood pressure and body temperature, no change in respiratory rate. There was significant change in children under 5. There was an association between estimated EtCO2 and operative heart rate, operative body temperature, pre-operative blood pressure. ETCO2/mmHg = 29.6 + 0.6 (operative respiratory) - 0.7 (age). 
Conclussions: An intra-adbominal which is equal to 1/10 systolic pressure can provide more convenient operating field and this equation also help controlling the safety of operating procedure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF