Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CHĂM SÓC TRẺ BỊ SỐT CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHI KHI ĐƯA TRẺ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA DỊCH VỤ 2 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thanh Anh, Nguyễn Thanh Hương

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc trẻ bị sốt của bà mẹ đưa trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Các bà mẹ có con sốt nằm tại khoa dịch vụ 2, bệnh viện Nhi Đồng 2 trong thời gian nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả.Kết quả: Tuổi của thân nhân từ 25-40 (82,08%), trình độ cấp 3 và cao đẳng trở lên(68,9%).79,22% biết phải uống hạ nhiệt và lau mát khi trẻ sốt. 43,12% phụ huynh không biết nhiệt độ bình thường của trẻ. 92,65% phụ huynh cho biết sự cần thiết là phải uống hạ nhiệt khi trẻ sốt.66,49% người không đống ý phải tắt quạt đóng kín cửa, ủ ấm khi trẻ sốt cao lạnh run. Có 3,9% phụ huynh đưa trẻ di giác hơi cắt lễ.Kết luận: Những người ở độ tuổi 19-24 là lứa tuổi thanh niên trẻ có kiến thức, thái độ,thực hành về chăm sóc trẻ khi sốt tốt nhất. Không có sự liên quan giữa nghề nghiệp với kiến thức, thái độ và thực hành đúng. Không có mối liên quan giữ nơi ở và kiến thức, thái độ và thực hành. Không có mối liên quan giữa trình độ với kiến thức, thái độ và thực hành đúng. Những người dưới 2 con có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về chăm sóc trẻ

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To confirm the percentage of patient's parents who have knowledge, an attitude and right behaviour about caring of their children in care their children have fever.Method: Cross-sectional descriptive study. Results: 8.08% parents from 25-40 ages, Education level, 68.05% is high school and upper. The parents, who have right knowledge abaut children fever is 92.65%, right attitude is 66.49% and right behaviour is 79.22%. 43.12% parents, who don't know level of normal temperateur, only 3.9% to cup their children's.Conclusions: These parents from 19 to 29 ages who have knowledge attitude and behaviour about caring of children fever is the best. There isn't a significant correlation between right knowledge, attitude and behaviour about caring children fever on education level and accommodation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF