Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ

Lê Văn Quang, Hứa Thị Ngọc Hà, Ngô Quốc Đạt, Võ Thị Mỹ Ngọc

TÓM TẮT :

U mô đệm đường tiêu hoá là dạng u tế bào trung mô hiếm gặp ở đường tiêu hóa, dạ dày và ruột non là vị trí thường gặp nhất. U xuất nguồn từ tế bào kẽ Cajal U thường gặp ở dạ dày và ruột non. Chẩn đoán trước và trong mổ thường khó khăn, chỉ nhờ vào nhuộm hoá mô miễn dịch (CD117) để chẩn đoán xác định. U có thể lành tính hoặc ác tính. Phẫu thuật là cách điều trị được chọn đầu tiên, có thể dùng liệu pháp nhắm trúng đích với thuốc ức chế tyrosin kinase chuyên biệt (Gleevec) . Chúng tôi trình bày một trường hợp u ở hồi tràng gây áp-xe vùng chậu, được chẩn đoán là GIST ác tính.

ABSTRACT :

Gastro-intestinal stromal tumor (GIST) is a rare mesenchymal tumor of the gastrointestinal tract. Stomach and small intestine are the most common sites. Tumors originate from interstitial cells of Cajal. The preoperative and per-operative diagnosis is usually difficult. It nessesary immunohistochemical staining with antibody CD117 to determine diagnosis. Tumor may be benign or malignant. Surgery is the first choice, can be associated with targeted therapy, a competitive inhibitor of specific tyrosine kinase (Gleevec). We report a case of malignant GIST of the ileum, caused a pelvic abscess.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF