Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 2
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT NÃO SAU CAN THIỆP NỘI MẠCH TÚI PHÌNH ĐI KÈM DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH

Nguyễn Minh Anh, Võ Tấn Sơn

TÓM TẮT :

Tác giả trình bày điều trị phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân nặng bị xuất huyết não sau can thiệp nội mạch bơm keo làm tắc dị dạng mạch máu não kết hợp với túi phình động mạch não. Từ đó nêu ra một vài nhận xét và tổng kết y văn về bệnh lý này.

ABSTRACT :

The authors reported a successfully operated case of severe cerebral hemorrhage after endovascular intervention by embolising cerebral aneurysm associated with arteriovenous malformation (AVM). Some comments and review of the literature were presented.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF