Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG VẠT RÃNH MŨI MÁ TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG SAU PHẪU THUẬT CẮT BỎ UNG THƯ KHOANG MIỆNG

Hàn Thị Vân Thanh, Nguyễn Quốc Bảo

TÓM TẮT :

Mục tiêu: 15 bệnh nhân được tạo hình khuyết hổng sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư khoang miệng bằng vạt rãnh mũi má tại khoa Ngoại Đầu cổ - Bệnh viện K từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2010. 
Phương pháp: Tuổi bệnh nhân trung bình trong nghiên cứu là 50,5. Tỷ lệ nam/nữ là 2/1.
Kết quả: Đánh giá tình trạng sống của vạt cho thấy kết quả tốt chiếm đa số (86,6%). Tình trạng nơi cho vạt đạt kết quả thẩm mỹ cao (93,3%). Hiện tượng bung mũi chỉ khâu xuất hiện trong 3 trường hợp (20%) nhưng sau đó liền lại tốt. Một vạt bị hoại tử hoàn toàn (6,7%) và một vạt bị hoại tử một phần (6,7%).
Kết luận: Vạt rãnh mũi má là vạt da đáng tin cậy, được cấp máu tốt, thích hợp với các tổn thương vừa và nhỏ, kỹ thuật đơn giản, dễ bóc tách cho phép phẫu thuật trong thời gian ngắn, do vậy rất có ý nghĩa đối với những bệnh nhân già yếu hoặc có bệnh kèm theo không chịu đựng được cuộc mổ kéo dài.

ABSTRACT :

Objectives: We report a series of 15 patients who underwent reconstruction of various oral cavity defects with a total of 15 nasolabial flaps, following ablative surgery in Department of Head & Neck Surgery, Hospital K between Jan 2009 and Jan 2010. 
Methods: The median age was 50.5. The male to female ratio was 2/1. 
Results: Most of patients had good funtional and aesthetical results (86/6% and 93/3% respectively). Dehiscence occurred in three flap. One flap had total necrosis (6.7%) and the other had patial necrosis (6.7%). 
Conclusions: The rest healed without complications. Cosmetic impairment was minimal. The nasolabial flap is an useful procedure for the reconstruction of moderate-sized oral cavity defects because of its simple elevation, proximity to the defect, and versatility. It appears to represent a functionally and aesthetically satisfactory in cases of small to medium-sized defects, especially in older, medically compromised patients with an enhanced surgical risk.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF