Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ UNG THƯ VÚ TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN -TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Châu Khắc Tú, Lê Sỹ Phương, Bạch Cẩm An, Lê Minh Toàn, Hoàng Việt,Trần Thị Tuyết

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu nghiên cứu: Tình hình khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và ung thư vú tại Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang trên 6617 phụ nữ được khám sàng lọc từ tháng 06/2009- 06/2010.Kết quả: Tầm soát ung thư cổ tử cung: bạch sản hộ chiếm tỷ lệ 0,11%, lộ tuyến cổ tử cung 6,2%, viêm do tạp khuẩn 19,27%, do Trichomonas 1,87%, do nấm 0,65%, tổn thương tiền ung thư 0,36%, tổn thương không điển hình 0,38%, hai loại tổn thương này hay gặp ở độ tuổi từ 31 - 60 và cao nhất ở các xã Quảng Phú, Quảng Phước và Quảng Thái. Tầm soát ung thư vú: U xơ tuyến vú chiếm tỷ lệ 2,81%, hay gặp ở 2 độ tuổi 41-50 (3,57%) và 61-70 (3,45%), tập trung cao nhất ở xã Quảng Vinh, Quảng Thành và Quảng Thọ. Ung thư vú chiếm tỷ lệ 0,03%, hay gặp ở độ tuổi 41-60 và tập trung ở Xã Quảng Lợi. U nang tuyến vú chiếm tỷ lệ 0,32%, hay gặp ở độ tuổi 41-50 (0,53%) và tập trung ở xã Quảng An, Quảng Phước.Kết luận: Cần có chế độ quan tâm, đầu tư đúng mức của ngành Y Tế trong tầm soát phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và ung thư vú trong cộng đồng, động viên khuyến khích người dân có ý thức tự đi khám bệnh, nhất là ở độ tuổi 40 - 60.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: The situation for early screening for cervical cancer and breast cancer in Quang Dien District, Thua Thien Hue.Materials and methods: described cross-sectional study of 6617 women screened from 06/2009 - 06/2010.Results: Screening for cervical cancer: leucoplasia percentage was 0.11%, cervical ectopy 6.2%, 19.27% cervicitis caused by mixed flora, 1.87% by Trichomonas, 0.65% by candida albican. Pre-cancerous lesion percentage was 0.36%, atypical lesions 0.38%, both types of lesions commonly was in the age of 31-60 and highest in the communes Quang Phu, Quang Phuoc and Quang Thai. Screening for breast cancer: Fibroadenoma account for 2.81%, commonly in the age of 41-50 (3.57%) and of 61-70 (3.45%), concentrated in the communes Quang Vinh, Quang Thanh, Quang Tho. Breast cancer accounted for 0.03% rate, commonly among the age of 41- 60 and concentrated in Quang Loi Commune. Breast cysts accounted for 0.32%, commonly among the age of 41-50 (0.53%) and concentrated in Quang An, Quang Phuoc.Conclusion: It needs the policy of interest, appropriate investment in the health sector in the early screening to detect cervical cancer and breast cancer in the community, encouraging people to have a visit at the health office, especially at the age of 40-60.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF