Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
PHÂN ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ SUY TIM CỦA TRẺ TIM BẨM SINH SHUNT TRÁI -PHẢI

Võ Nguyễn Diễm Khanh, Vũ Minh Phúc

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Suy tim (ST) thường gặp ở tim bẩm sinh (TBS) shunt trái-phải, tử vong còn cao. Cho đến nay ngành tim mạch nhi chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán và phân độ ST rõ ràng gây khó khăn cho điều trị.
Mục tiêu: Ap dụng phân độ Ross đánh giá độ ST ở trẻ TBS shunt trái-phải.
Phương pháp: Tiền cứu, mô tả cắt ngang có phân tích.
Kết quả: Trong 1 năm có 144 bệnh nhi được chọn. Triệu chứng ST thường gặp là thở mệt, quấy khóc, nôn, bú kém ở trẻ nhỏ; ho đêm, khó thở khi gắng sức ở trẻ lớn. Khám thường thấy mạch nhanh, thở nhanh, ran phổi, gan to. Phân độ ST theo Ross: 36,8% ST nhẹ, 54,2% ST trung bình, 9% ST nặng. Phần lớn yếu tố thúc đẩy là nhiễm trùng (viêm phổi). Yếu tố liên quan độ nặng ST gồm: tuổi >3, suy dinh dưỡng, bú kém, ho kéo dài, tiểu ít, bứt rứt, quấy, mạch nhanh, tím, T3 và tăng áp phổi. Không liên quan giữa các yếu tố này với tử vong.
Kết luận: Nên áp dụng thường quy phân độ ST theo Ross và nghiên cứu điều trị ST theo độ nặng để đạt hiệu quả hơn.

ABSTRACT :

Background: Congestive heart failure (CHF) is common in children having congenital heart disease (CHD) with left-right shunt. Mortality rate in these cases is still hight. Until now we have not had criteria yet to diagnose and classify the severity of CHF. This thing makes us have more difficulties in treatment.
Objective: To classify the severity of CHF in children with left-right CHD by using Ross's Score.
Design: Prospective, cross-sectional descriptive.
Results: There are 144 patients. The common symptoms include dyspnea, crying, vomiting, poor feeding in infants and dyspnea on exertion, orthopnea in older children. The most signs are tachycardia, tachypnea, rales in lung field, hepatomegaly. According Ross's Score, 36,8% of cases had mild CHF, 54,2% had moderate CHF and 9% had severe CHF. Infection, pneumonia, is a major precipitating factor. The CHF severity-related factors consist of age (≥3 years), poor feeding, oliguria, crying, irritation, tachycardia, cyanosis, gallop S3, cardiac cachexia and pulmonary hypertension. There are no relations between them and fatal cases.
Conclusion: Ross's Score should be routinely used in classification the severity of CHF which help us in treatment of CHF..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF