Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRỰC TRÀNG

Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá vai trò của phẫu thuật nội soi trong xử trí biến chứng của phẫu thuật nội soi trực tràng 
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu tất cả các trường hợp mổ lại vì biến chứng sau phẫu thuật nội soi trực tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM từ 01/2008 đến 06/2009.
Kết quả: Trong 138 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi: 45 (33%) trường hợp cắt trước, 50 (36%) cắt trước thấp, 7 (5%) cắt gian cơ thắt nối đại tràng ống hậu môn, 36 (26%) phẫu thuật Miles. Có 8 trường hợp phải mổ lại: 1 trường hợp do chảy máu miệng nối, 4 xì miệng nối đại trực tràng, 2 tắc ruột, 1 trường hợp xì miệng nối và tắc ruột; 7 trường hợp mổ nội soi, 1 trường hợp phải chuyển mổ mở. Không có biến chứng liên quan đến mổ lần hai.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả trong điều trị biến chứng cần phải mổ lại của phẫu thuật nội soi trực tràng. Phát hiện sớm biến chứng, can thiệp ngay khi có chẩn đoán giúp tăng tỉ lệ thành công của phẫu thuật nội soi.

ABSTRACT :

Aims: The aim of this study is to assess the role of laparoscopic surgery in treatment of postoperative complications of laparoscopic rectal resection
Patients: We reviewed all patients who underwent reoperation for complications of laparoscopic rectal resection at University Medical Center from Jan 2008 to June 2009.
Results: There were 138 rectal cancer patients who were treated by laparoscopic surgery: 45 cases of anterior resection, 50 low anterior resections, 7 intersphincteric resections, 36 abdominoperinal resections. In 8 cases of reoperation for complications: 1 case of anastomotic bleeding, 4 anastomotic leaks, 2 bowel obstructions, 1 anastomotic leak and obstruction; 7 cases were treated by laparoscopic surgery, 1 convertion. No postoperative complication related the second operation.
Conclusion: Laparoscopic surgery is feasible and efficient for treatment of complications of laparoscopic rectal resection. Early diagnosis and operation increase the susscessful rate of laparosopic surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF