Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
MỘT TRƯỜNG HỢP TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT 29 NĂM Ở BỆNH NHÂN NỮ CÓ THẬN-NIỆU QUẢN ĐÔI DO NIỆU QUẢN PHẢI LẠC CHỖ

Trương Minh Khoa(1), Lê Quang Dũng(1), Nguyễn Phước Lộc(1), Trương Công Thành(1), Võ Hoàng Tâm(1), Trần Hiếu Nghĩa(1), Đàm Văn Cương(2), Trần Huỳnh Tuấn(2), Lê Quang Trung(2), Nguyễn Trung Hiếu(2)

TÓM TẮT :

Niệu quản lạc chỗ là niệu quản cắm vào vị trí bất thường và thường xuất phát từ hệ thống thận đôi. Thay vì lỗ niệu quản đỗ vào bàng quang, nó cắm ở niệu đạo, âm đạo hay tử cung. Điều này gây chảy nước tiểu liên tục. Lúc này can thiệp phẫu thuật là cần thiết.Một bệnh nhân nữ 29 tuổi có tiểu không kiểm soát liên tục cùng với các bãi tiểu bình thường từ nhỏ. Soi bàng quang cho thấy 2 lỗ niệu quản bình thường và 2 niệu quản bất thường, với lỗ niệu quản lạc chỗ bên phải cắm ở lỗ niệu đạo.Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc nối niệu quản bể thận điều trị niệu quản lạc chỗ an toàn và có thể thực hiện tiếp và mang đến cho bênh nhân những lợi ít trong thời gian hậu phẫu.

ABSTRACT :

Ectopic ureter is an abnormally located terminal portion of the ureter and often arises from a duplex system. Instead of the ureter opening in the bladder, it opens in the urethra, vagina, or uterus. The result is constant dribbling of urine. Surgical intervention is required to treat this condition. A 29-year-old woman presented with continuous dribbling of urine along with normal voiding pattern since childhood. Cystourethroscopy showed 2 normal and 2 abnormal ureteric openings with right ectopic opening into urethra orifice.Retroperitoneal Laparoscopic ureteropyelostomy for ectopic ureter is safe and reproducible and offers the patient the typical postoperative benefits of laparoscopic surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF