Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
VAI TRÒ CA-125 TRONG DỰ BÁO LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG PHÚC MẠC Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN

Phạm Văn Đức, Âu Nhựt Luân

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định tính giá trị của CA-125 trong dự báo lạc nội mạc tử cung (LNMTC) vùng chậu không kèm u lạc nội mạc tử cung của các đối tượng phẫu thuật hiếm muộn.Xác định ngưỡng cắt CA-125 phù hợp cho chẩn đoán LNMTC phúc mạc.Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm chẩn đoán.Phương pháp nghiên cứu: Lấy mẫu tất cả 220 trường hợp có chỉ định phẫu thuật điều trị hiếm muộn tại bệnh viện Đại học Y Dược, tất cả các đối tượng đều được thực hiện tổng soát Bilan hiếm muộn, CA-125 sau sạch kinh. Phẫu thuật được tiến hành sau khi đã hoàn tất chẩn đoán định bệnh kèm với tổng soát tiền phẫu.Kết Quả: Đối với LNMTC vùng chậu nhẹ-tối thiểu: có độ nhạy và tiên đoán dương rất thấp dù ở mức điểm cắt nào, còn giá trị tiên đoán âm cao khi CA-125 dưới ngưỡng 20UI/ml. Đối với LNMTC vùng chậu vừa-nặng: ở ngưỡng 30UI/ml có độ nhạy (93,2%) và đặc hiệu cao (90%) phù hợp cho test chẩn đoán với diện tích dưới đường cong ROC tốt nhất so với các cut off khác.Kết Luận: CA-125 là xét nghiệm có độ nhạy, độ đặc hiệu và tiên đoán dương cao cho các tổn thương LNMTC phúc mạc vừa-nặng, phù hợp cho mục tiêu lập kế hoạch và chiến lược trước và sau phẫu thuật. Độ nhạy thấp và giá trị tiên đoán âm cao đối với các trường hợp LNMTC phúc mạc nhẹ-tối thiểu không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược phẫu thuật, và dự hậu các chu kỳ IVF-ET

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To determine the value of serum CA-125 in predicting pelvic endometriosis without endometriomas in patients undergoing surgical treatment for infertility. To determine the cutoff value of serum CA-125 suitable for diagnosing pelvic endometriosis.Study design: Diagnostic trial.Methods: We studied 220 women indicated to surgical treatment for infertility at the hospital of Hochiminh city University of Medicine and Pharmacy. Infertility investigations, pre-operative tests and serum CA-125 concentration determinations after menstruation were performed for all. Surgical operations were conducted after completing the diagnosis workup.Results: In minimal to mild pelvic endometriosis, the CA-125 was noted to have very low sensitivity and positive predictive value at all cutoff levels, but had a high negative predictive value at levels below 20 UI/ml. In moderate to severe pelvic endometriosis, the CA-125 at 30 UI/ml was associated with high sensitivity (93.2%), high specificity (90%), and the best area under the ROC curve compared to other cutoff levels, hence suitable for diagnosis.Conclusions: Serum CA-125 test was associated with high sensitivity, specificity and positive predictive value for moderate to severe pelvic endometriosis, suitable for planning pre- and post-operative strategy. Its low sensitivity and high negative predictive value in minimal to mild lesions had little impact on the strategy of operation and prognosis of IVF-ET cycles.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF